facebook

Новини

2544243_678x410_crop_478b24840a 2544248_678x410_crop_478b24840a 2544232_678x410_crop_478b24840a
21.04.2022 14:35
Новини

Четвърта школа по превод в НБУ

Четвъртата школа по превод се проведе на 8-9 април 2022 г. с работни езици английски, френски, немски, испански, италиански и руски. В събитието участие взеха 82 студенти, докторанти и преподаватели от Нов български университет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“. За пръв път онлайн се включиха и студенти от чужбина – от Московския държавен лингвистичен университет (МДЛУ), както и студент от Италия, който се обучава в НБУ по програма Еразъм.

 Като лектори в TRAD NBU 2022 бяха поканени преводачите към Европейската комисия Даниела Събева – устен преводач и ръководител на българската кабина, и Мила Атанасова – устен преводач в българската кабина, с презентация на тема „Гласът от кабината на Европейската комисия“; Бела Чолакова – преводач, редактор и журналист, с презентация „Смелостта на преводача – нож с две остриета“, както и преподавателят по превод в НБУ и дългогодишен преводач с италиански език Петя Петкова-Сталева с доклад, озаглавен „Предизвикателства при превода на технически език“. Сформирана бе и обща работна група на тема „Електронни ресурси в помощ на преводача“ с водещ доц. д-р Елена Тарашева – специалист по анализ на дискурса (медии) и математическа лингвистика.

Събитието беше организирано от департаментите „Нова българистика“ и „Чужди езици и култури“ на НБУ.

 

Представяне на работата на устния преводач в Европейската комисия от Мила Атанасова – устен преводач в българския отдел в Главна дирекция „Устни преводи“ на Европейската комисия и Даниела Събева – устен преводач и ръководител на българския отдел в Главна дирекция „Устни преводи“ на Европейската комисия: