Новини

img-6651_678x410_crop_478b24840a img-6637_678x410_crop_478b24840a
30.01.2019 16:15
Новини

Департамент „Археология“ в детски научен център „Музейко“

На 27 януари 2019 г. представители на департамент „Археология“ посетиха детски научен център „Музейко“ в рамките на месец на Археологията.

Като част от образователните инициативи на центъра, свързани с популяризирането на науката, в рамките на два часа, в археологическия кът гл. ас. д-р Боян Думанов и Ирена Димитрова въвлякоха деца и родители в организираната игра „Instrumenta et Armamenta (Инструменти и Въоръжения): Познай, какво е това! “. Играта се базираше на разпознаването на функциите и времето на произход, на кремъчни, костни и железни оръжия и инструменти от релевантната колекция на лабораторията по археометрия и експериментална археология. В развиваща въображението среда децата бяха поканени да определят автентични имитации на артефакти от ранната праистория до османския период. Подобно обучение чрез игра е част от традиционната дейност на департамента, целяща популяризирането на археологията сред не само сред по-малките, но и техните родители. На най-активните бяха раздадени награди и сувенири на НБУ.

В рамките на тази инициатива на „Музейко“ се включиха и колегите ни Христо Панчугов и Лили Колова, които представиха различни инициативи от сферите на дейност на Нов български университет и възможности за бъдещи сътрудничества.

Това беше поредното участие на департамент „Археология“ в една от инициативите на детския научен център и още една крачка по разгръщането на науката по посоката на интересите на най-младите.