Новини

natanassov_678x410_crop_478b24840a
05.12.2018 12:23
Новини

Департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет взе участие в Международна конференция в Берлин

На 1 декември 2018 година в Международния психоаналитичен университет в Берлин се проведе конференцията „Сънища и кошмари. Среща между културата, ксенофобията и социалната травма на Балканския маршрут“, посветена на психосоциалните подходи към работата с насилствени мигранти. Конференцията беше финално мероприятие от проекта „Миграцията – травма в преход“, в който си сътрудничаха университети от 6 страни – Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Сърбия и Турция.

Нейната цел беше да се запознаят експерти, работещи с проблемите на миграцията, с резултатите от научно-практическите изследвания, проведени в рамките на проекта. Партньори в проекта от българска страна са Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – катедра Психология, и Нов български университет – Департамент по когнитивна наука и психология. Като експерти в конференцията от българска страна участваха посланик Стефан Тафров – бивш представител на България в Организацията на обединените нации и бивш заместник-министър на външните работи, господин Владимир Милев от Българския съвет за бежанци и мигранти и д-р Анелия Миткова от Института по психология на МВР.

Документът от конференцията – брошурата „Social Trauma and Forced Migration – Rethinking Integration, Education and Mental Health – Best Practice Recommendations” – съдържаща препоръки към експертите относно психосоциалните и психично-здравни проблеми на социалната травматизация.


Книгата с материали от проекта под заглавието “Forced Migration and Social Trauma” бе публикувана през 2019 от издателство Routledge. Предстои да излезе и нейният български превод в издателството на НБУ.
Повече информация за книгата можете да откриете тук.