facebook

Новини

greta-40thmeeting-final-en_678x410_crop_478b24840a
20.05.2021 16:16
Новини

Докторант на департамент „Политически науки“ е българският представител в експертната Група за борба с трафика на хора и първи вицепрезидент на ГРЕТА

Антоанета Василева, докторант на департамент „Политически науки“ е българският представител в експертната Група за борба с трафика на хора и беше избрана за първи вицепрезидент на ГРЕТА.

Антоанета Василева е експерт и консултант в сферата на човешките права и трафика на хора от 16 години, със значителен опит в разработването и прилагането на политики за превенция, преследване на трафика на хора, идентифициране, подкрепа и защита на жертвите в съответствие с всички международни стандарти, включително Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и Директива 2011/36/ЕС.

Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) следи за прилагането на конвенцията от страните, които са я ратифицирали. ГРЕТА е съставена от 15 независими и безпристрастни експерти от страните по конвенцията. Това са хора от различни професионални среди (юристи, служители на правоприлагащи органи, психолози, лекари, представители на гражданското общество и др.), подбрани на основата на професионалния им опит в областите, обхванати от конвенцията.

Членовете на ГРЕТА се избират за срок от четири години, който може да се поднови веднъж.