facebook

Новини

raina-nikolova-books-web_678x410_crop_478b24840a
22.05.2020 09:23
Новини

Две учебни помагала с автор проф. Райна Николова, д.н.

Департамент „Право“ има удоволствието да оповести излизането от печат на две учебни помагала с автор проф. Райна Николова, д.н. – „Учебно помагало по административно право“ и „Учебно помагало по административен процес“. Двете издания на Нов български университет разглеждат основните институти на административното и административнонаказателното право и процес, които се съдържат в конспекта за държавен изпит по публичноправни науки на специалност „Право“.

Книгите могат да бъдат намерени в разпространителската мрежа, както и да бъдат поръчани от електронната книжарница на НБУ.