Новини

3_678x410_crop_478b24840a 1_678x410_crop_478b24840a
09.05.2018 16:39
Новини

Фонд „Научни изследвания“ финансира проект на НБУ с ръководител доц. д-р арх. Георги Георгиев

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката одобри за проектно предложение, представено от департамент „Архитектура“ на НБУ. Проектното предложение „Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните хора в България“ – I етап“ цели изследването на условията за развитие на устойчива среда за обитаване за възрастните хора в България.

В рамките на проекта ще се осъществи набиране и анализ на информация и формулиране на предложения по отношение на:
• добри практики в развитието на средата за възрастни хора в страните с напреднали политики
• селищната среда в България от гледна точка на нейния потенциал за обитаване от възрастните хора

 

Проектът ще се осъществява в допълнение на изпълнението на COST Акция CA15122 “Намаляване на социалното изключване на възрастните хора: сътрудничество за изследвания и политики (ROSEnet)”, където от името на НБУ в комитета за управление на COST Акция CA15122 участва д-р Елеонора Гайдарова. Проектът е подкрепен от ФНИ по процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST.