facebook

Новини

architecture01_678x410_crop_478b24840a
10.07.2019 12:06
Новини

Фонд „Научни изследвания“ финансира проект на Нов български университет с ръководител проф. д-р арх. Георги Георгиев


Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката одобри за финансиране проектно предложение, представено от департамент „Архитектура“ на НБУ. Проектното предложение „Рехабилитация и ефективно управление на използваната енергия в многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България“ цели формулиране на необходимите действия за ограничаване и в дългосрочен хоризонт за премахване на енергийната бедност чрез:

•    изследване на възможностите за подобряване поведението на обитателите по отношения на нивото на консумацията на енергия в жилищните сгради при осигуряване на допустимо ниво на комфорт на обитаване в тях
•    изследване на възможностите за енергоефективна реконструкция на жилищните сгради при постигане на оптимално съотношение на спестена енергия към използван финансов ресурс


Енергийната бедност е свързана с неспособността на обитателите на жилища да задоволят нуждите си от отопление поради ниски доходи или лоши жилищни условия. Изчерпването на природните ресурси в глобален аспект, в това число и на енергията за отопление, води до непрекъснато повишаване на цената ѝ, което допълнително задълбочава енергийната бедност. Това явление е с разширяващо се разпространение в редица източно- и южноевропейски страни предвид нивата на доходи в тези страни, както и проблемите, предизвикани от икономическия и политически преход в някои от тях.

Проектът ще се осъществява в допълнение на изпълнението на COST Action CA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”, където от името на НБУ в комитета за управление на акцията участва д-р Елеонора Гайдарова. Проектът е подкрепен от ФНИ по процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST.