facebook

Новини

375300444-771096804816179-8726446245219534987-n_678x410_crop_478b24840a
21.09.2023 10:46
Новини

ХХ Лятна школа по антропология „Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство“: 4-9 септември 2023 г., гр. Сливен и гр. Котел – с финансовата подкрепа на ЦФСР

Лятната школа по антропология има дълга история, която е свързана със съчетаване на обучение в теренно изследване и интердисциплинарност на изучаваната проблематика. От самото си начало тя привлича студенти и преподаватели от различни образователни и творчески сфери, както и обвързва университети от Европа. Последните години школата привлича и студентите от университетите от Алианс на европейските реформаторски университети (ERUA), сред чиито създатели е и НБУ.

 

 

Тази година участваха 22-ма студенти, от които 7 са от университета Париж-8, член на ERUA, с образователна степен бакалаври и магистри (в процес но подготвяне на докторантура) от програми по антропология, мода, изящни изкуства (специализация „Стъкло“), кино, творчески индустрии и др.

 

 

 

Проблематиката на лятната школа привлича към текстила от разнообразни гледни точки, които разкриват богати връзки между хората в различни исторически периоди, както и опосредствано чрез природната среда. Как това познание и умения, създадени във времето, функционират днес, как са свързани с историческото и индустриалното развитие на Сливен – основен текстилен център в България, по какъв начин културните наследства пресъздават разказите за текстила в градската среда в Сливен и в Котел, как традиционното тъкачество и творчески техники от близкото минало „оживяват“ днес и се развиват?

 

 

 

Школата се осъществява съвместно с Регионалния исторически музей в Сливен и с неговата финансова подкрепа (осигурен транспорт до Котел, зали, достъп до колекции и др.), с домакинството на Художествената галерия в Сливен и с подкрепата на Историческия музей в Котел.

 

 

 

Студентите имаха възможност да се запознаят с контекста на изследването и творческата им работа с лекции от доц. д-р Кристина Савова, доц. д-р Ирена Бокова, д-р Любомира Вълчева-Нъндлол и проф. д-р Пламен Бочков. Събеседванията в музеите и галериите в града преминаваха с водещата роля на колеги специалисти в сферата на изкуствата и наследствата, с исторически разкази и представяне на колекции, които обогатиха знанията на студентите, но им дадоха възможност и да разберат и да усетят атмосферата на всяко едно място.

 

 

 

Много важно място заеха творческите ателиета и работилници – работа с печати по модела на традиционните за изработване на престилки в Галерия 7 с Дора Куршумова, работа с плъсти (изработка на филц) в крепостта „Туида“, тактилни преживявания чрез допир до колекциите с килими и облекло в Регионалния музей в Сливен и на много други места, допълваха теоретичното знание с начални умения за работа с разнообразни творчески техники. Студентите имаха възможност и да се запознаят със съвременното производсто – от нишката до колекцията, с работно посещение в текстилната фабрика на Едуардо Миролийо в Сливен, благодарение на контактите на доц. д-р Кр. Савова и нейни студенти, днес мениджъри в предприятието.

 

 

 

Не на последно място студентите обогатиха познанията си за образователните програми и обучителните дейности в двата университета и развиха опита и практиките си в разнообразна творческа среда в Европа, Азия (Източа и Централна), Мексико.

 

 

 

Трайните резултати са съвместната дейност на преподаватели и студенти от различни програми и специалисти с утвърдени имена в региона в откриване на начини на живот в разнообразни исторически периоди, както и техният съвременен прочит. Школата дава възможност и за изграждане на умения за работа в екип и в интердисциплинарен контекст с отваряне на хоризонти за творческо развитие.

 

 

 

Предстои заключителен семинар, на който студентите ще представят свои научни изследвания или творчески проекти. Школата е част от интензивните курсове в летния семестър на висшите училища от Алианса на европейските реформаторски университети.

 

 

 

Доц. д-р Ирена Бокова, ръководител на лятната школа по антропология в НБУ