facebook

Новини

angel-vasilev_678x410_crop_478b24840a
13.09.2021 12:46
Новини

In memoriam

На 10.09.2021 г. ни напусна проф. Ангел Василев, д.н. (1935–2021), преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ от основаването на Нов български университет до 2003 г. 

 

Проф. Ангел Василев завършва медицина в София и по-късно защитава дисертация в Института по физиология „И. П. Павлов“ в Санкт Петербург. Дълги години работи в Института по физиология (днес Институт по невробиология) на БАН, където през 1978 г.  основава лаборатория „Зрителна информация“. Под негово ръководство в тази лаборатория са проведени многобройни оригинални изследвания в областта на физиологията на зрителната система, психофизиката на зрението и разпознаването на образи, които получават световна известност. През 90-те години на миналия век и в началото на новото столетие в лабораторията правят свои изследвания и студенти от магистърската програма по когнитивна наука, както и докторанти по когнитивна наука в НБУ. Като преподавател в НБУ проф. Василев води курсове по неврофизиология, сензорни системи и преработка на информацията в зрителната система.

Водещ специалист в своята област, безкрайно почтен и човечен – така ще запомнят проф. Василев неговите студенти и колеги.

 

Поклон пред светлата му памет!