Новини

etudiants-ulb_678x410_crop_478b24840a cours-jean-michel-de-waele_678x410_crop_478b24840a cours-camille-bedock_678x410_crop_478b24840a
30.10.2017 15:32
Новини

Интервю с гл. ас. д-р Петя Георгиева

Преподавател от департамент „Политически науки“ разказва за Еразъм+

 

Здравейте д-р Георгиева, как се чувствате след завръщането си от Белгия?

Много добре

 

 

Вие сте координатор по програма Еразъм, която цели да изгради стабилни международни партньорства за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в сферата на образованието. Разкажете повече за нея и за резултатите, до които тя е довела през годините.

Кое Ви мотивира да се участвате активно в инициативата, подкрепена от НБУ?

 

Смятам, че тази европейска програма е изключително важна и трябва да бъде поддържана, развивана и насърчавана. Програма Еразъм+, чрез мобилностите с цел преподаване, предоставя добри възможности на преподавателите да усъвършенстване и развиване на качества, умения и методи на преподаване. В съвременния свят на мобилности, работата в международни академични  и изследователски екипи е неотменно условие за поддържане повишаване на професионалната квалификация.

 

 

Какви са наблюденията Ви от университета в Белгия , в който преподавахте?

 

Познавам много добре Свободния Университет на Брюксел, тъй като това е институцията, в която съм имала честта да работя в продължение на шест години и да защитя докторската си степен по политически науки. Департаментът по политически науки на Свободния Университет в Брюксел е на най-високото ниво в тази научна област във франкофонска  Белгия, колегите ръководят и развиват изследователски проекти и академична дейност на много високо ниво и са включени в най-престижните международни изследователски мрежи. Самият университет е на челни места в световните университетски ранглисти. Преподаването пред студентите на този университет е отговорно и изисква сериозна подготовка.

 

 

 

Мобилността по програмата се осъществява въз основа на сключени двустранни споразумения между НБУ и университети от почти всички европейски държави. Как международното сътрудничество и съвместните активности се отразяват на дейността на преподавателите след завръщането им в Нов български университет?

 

Както вече казах, преподавателският опит в други /небългарски/ университети е задължителен на настоящия етап за поддържане и развиване на професионалните качества – академични и изследователски. От гледна точка на моя опит, във всички курсове, в които преподавам в НБУ, се основавам на възможно най-широк спектър от съвременни изследвания по конкретните проблематики. Лекционните ми курсове в НБУ се базират на придобит в чужбина опит, използвам материали или подходи, които се използват в европейските университети. Често осигурявам материали за преподаване по време на преподавателската ми мобилност.  

 

 

А на студентите?

 

Голяма част  от студентите, които се връщат от Еразъм мобилност, дават положителна оценка на опита и знанията, които са придобили в чуждия университет, както и на влиянието на този период за личностното им развитие. В опита ми, имам студенти, които първоначално са резервирани или стресирани, което е разбираемо и които по-късно благодарят, че съм ги окуражила да реализират мобилност. Много е приятно, когато се връщат с високи оценки в приемащия чужд университет. Що се отнася до чуждестранните студенти, които идват в мобилност в НБУ, може да се каже, че създават различна атмосфера на обучение и преподаване като често повишават нивото на курса.  

 

 

Не се включвате за първи път в инициативата за международен обмен на добри практики в преподаването. Каква равносметка можете да направите от досегашните Ви участия в различни роли в програмата?

 

Равносметката е положителна..

 

 

 

Колко дни продължи преподавателската Ви дейност в Белгия?

 

Една работна седмица: 6-10 март.

 

 

 

Как протече престоят Ви там?

 

Преподаване, работа в библиотека, работни срещи с колеги. 

 

 

 

Кои бяха основните теми на лекциите Ви?

 

Политически режим на Р България след 1989 г. Практики и дисфункциониране на българския политически режим; съвременни политически проблеми и протестни движения в България и Източна Европа.

 

 

Какви са впечатленията Ви от студентите? А от академичната общност на Universite Libre de Bruxelles?

 

Много е приятно да преподаваш в аудитория с над 150 студенти, които проявяват интерес и задават въпроси.

 

 

Има ли ярък момент от гостуването Ви, който никога няма да забравите?

 

Да, когато накрая студентите спонтанно ме аплодират след три часа лекции и дискусии.

 

 

 

Какво научихте от престоя си в Белгия?

 

Поддържане на личните професионални и изследователски контакти с колеги, с които работя от близо 20 години.

 

 

 

На какво научихте вие студентите там?

 

Имаха възможност да се запознаят детайлно и да задълбочат познанията си относно политическия режим и политическите процеси в България в сравнителна перспектива със страните от Централна и Източна Европа.

 

 

Ще се включите ли отново в мобилността с цел преподаване, която предоставя възможност на преподавателите от НБУ да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове?

 

Да, разбира се. Получавам покани от различни колеги от чужбина.

 

 

 

До какво все още не са се докоснали колегите Ви, които не са успели да се включат в международния обмен Еразъм?

 

Колегите ми задължително трябва да имат такъв опит.