Новини

img-4847_678x410_crop_478b24840a img-4845_678x410_crop_478b24840a
18.06.2019 10:40
Новини

Магистърска програма на Нов български университет е включена в Европейската мрежа на магистърските програми на Европейската комисия

МП „Писмен и устен превод“ на департамент „Чужди езици и култури“ е включена за периода 2019 – 2024 г.

Генералната дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия добави магистърската програма „Писмен и устен превод“, предлагана от департамент „Чужди езици и култури“ в НБУ, към Европейската мрежа на магистърските програми (European Master's in Translation) за периода 2019-2024 г. Това е висока оценка за програмата и определен атестат за качеството на обучението на преводачи.

МП „Писмен и устен превод“ подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално поне два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен и професионален диалог в междуетнически, междурелигиозни и международни контексти, както и необходимите компетенции за усъвършенстване на професионалните си умения, за организация на делови преговори и конференции, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен превод на бакалаври както от филологическите така и други области на знанието.

Бъдещи студенти, очакваме Ви!