Новини

dsc-7559_678x410_crop_478b24840a 20191010-124145_678x410_crop_478b24840a 20191011-113145_678x410_crop_478b24840a
12.11.2019 13:01
Новини

Магистърската програма „Писмен и устен превод“ към департамент „Чужди езици и култури“ на Нов български университет с ново международно признание

На 10 и 11 октомври 2019 г. в Брюксел се състоя среща на представители на университети, които след кандидатстване и сериозна конкуренция са спечелили да получат логото „Европейска магистърска програма по превод“ (EMT). Благодарение на усилията на проф. д-р Дияна Янкова, проф. Мария Грозева, д.ф.н., и ас. Амелия Марева, Магистърската програма „Писмен и устен превод“ към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ за следващите 5 години се присъедини към списъка с най-добрите европейски магистърски програми за преводачи, като получи това високо отличие за първи път. Основната цел на ЕМТ мрежата е да подобри обучението на преводачи и да привлече преводачи от най-високо качество в европейските институции.

Проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на департамент „Чужди езици и култури“ в НБУ, бе представител на срещата в Брюксел, където получи сертификата за качеството. Генералният директор на ГД „Превод“ и Президент на борда на EMT, Ритис Мартиконис, приветства всички членове на новата EMT мрежа за периода 2019-2024 г. и напомни за основните цели на ЕМТ, а именно – повишаване на качеството на обучението на преводачи в Европа и повишаване на видимостта и признанието на преводаческата професия като цяло.


 

Г-н Мартиконис насърчи членовете на ЕМТ да продължат да работят по конкретни проекти и ги покани да обмислят приоритетите, върху които мрежата на ЕМТ трябва да се концентрира в бъдеще. В последващия дебат се предложиха голям набор от теми: Изграждане на стратегия за интегриране на технологии в обучението на преводачи; подчертаване на професионалната етика и добавената стойност на човешкия превод; гарантиране, че обучението на преводачи отчита обществените потребности от превод, например във връзка с обучението на нови пристигащи мигранти и устен и писмен превод на обществени услуги (PSIT); увеличаване на видимостта на EMT, насърчаване на свързани с превода изследвания, за да се повиши академичната достоверност на превода.


 

Вторият ден от срещата беше посветен на споделянето на добри практики: състоянието на проучването на компетенциите на студентите по EMT, CATO (Competence Awareness in TranslatiOn), постиженията на проекта за превод и терминология между DGT and CeTIM, съобщение за работна среща по компетенциите за технически превод, както и представяне на INTEAM – база данни за методи на преподаване на превод. Следващата среща на EMT мрежата, в която отново ще присъства представител на магистърската програма „Писмен и устен превод“ към департамент „Чужди езици и култури“, ще се състои в Брюксел през пролетта на 2020 г.