Новини

a04-a3157_678x410_crop_478b24840a a04-a3376_678x410_crop_478b24840a a04-a3182_678x410_crop_478b24840a a04-a3242_678x410_crop_478b24840a a04-a3253_678x410_crop_478b24840a a04-a3267_678x410_crop_478b24840a a04-a3285_678x410_crop_478b24840a a04-a3372_678x410_crop_478b24840a a04-a3356_678x410_crop_478b24840a
22.10.2019 09:55
Новини

„Маркетинг в действие“ – първа научно-приложна конференция по маркетинг

В Нов български университет за първи път се проведе първата Научно-приложна конференция „Маркетинг в действие“ от департамент „Икономика“. На 11 октомври 2019 година в НБУ се събраха водещи практици, които споделиха най-нови практики и предизвикателства в тяхната маркетинг практика.

Форумът бе организиран с цел изследователи, практици, млади учени, докторанти и студенти, работещи в областта на маркетинга, да обменят мнения и да създадат решения на теоретични и практически проблеми в тази сфера.
„Бъдещето на измерването и оценката на ефективността в маркетинга“ беше темата, представена на пленарния доклад от доц. д-р Александър Христов, Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Доц. Христов даде началото на конференцията, като представи значимостта за измерването и оценката на ефективността в маркетинга, което беше застъпено в презентациите и на други от участниците.

Колегата преподавател и управляващ съдружник на дигитална агенция Xplora, Георги Малчев продължи посоката за търсенето на измерители и оценка на ефективността, като представи ползата от непрестанното образование в маркетинга и запознаване с Маркетинг 4.0.

Йордан Славов, Маркетинг директор „Кока-Кола ХБК България“ и Константин Петров, Мениджър кампании Kaufland България представиха едни от най-успешните си проекти. Специално направената за България разфасовка на Кока-Кола от 750 мл. в стъклена бутилка и нейния път от супер продажби до това да няма нито една продажба.

 Както и кампанията на Kaufland“ - Как се става Супергерой: от стратегията до регала” България се оказва, че не само променя възприятията на потребителите към веригата, но и променят модела на възприемане и консумация на плодове и зеленчуци в национален мащаб.

 

Маркетинг директор на „Престиж – 96“ АД, Иван Стоев постави също въпроса за ефективността отнесена към рекламата. Темата, която представи „Креативност vs. ефективност или как да създаваме реклами, които продават“, беше илюстрирана от конкретни примери свързани с топ продукти на „Престиж – 96“ АД.

 

 

Светослава Стоянова, мениджър Маркетинг и партньорства, JA България представи забележителен прочит на маркетинг микса – 4 “Р“ съотнесен към маркетинга на взаимоотношенията и взаимоотношенията в маркетинга.

Двама възпитаници на Нов български университет, вече напълно попотили се в корпоративния живот, представиха развитието на дигиталните технологии, тяхното разбиране и имплементиране в света на бизнеса. Илиян Димитров, Innovation Expert Digital Transformation Team А1 BG – трансформациите в разбирането, какво е Дигитална трансформация – Digital Transformation: The bread & butter. Мартин Войнов, Digital marketing manager, Hеineken Zagorka, представи казусите и реалните измерители зад видимото в практиката на Hеineken Zagorka – Managing brands in the digital age.

Втората част беше в две направления – академична част, където изследователи от пет университета представиха своите научни изследвания в различни сфери на маркетинга.

Конференцията беше официално открита от гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, Помощник-ректор по международната дейност и доц. д-р Надежда Димова с приветствени думи и благодарност за големия отклик към поканата за участие, както и с пожелание това да е първата от много конференции по маркетинг, организирани от департамент „Икономика“, НБУ. Модератори на конференцията бяха гл. ас. д-р Стефания Темелкова, доц. д-р Надежда Димова, гл. ас. д-р Росица Накова и гл. ас. д-р Димитър Трендафилов.