Новини

41_678x410_crop_478b24840a 42_678x410_crop_478b24840a 43_678x410_crop_478b24840a 44_678x410_crop_478b24840a 45_678x410_crop_478b24840a 40_678x410_crop_478b24840a 46_678x410_crop_478b24840a 47_678x410_crop_478b24840a
30.05.2017 14:25
Новини

Международен пътуващ университет в Чипровци и Западна Стара планина „Европа – място за бъдеще“

(20-25 май 2017)

Международният пътуващ университет в град Чипровци и региона на Западна Стара планина се проведе за девета поредна година. Основна тема на събитието беше устойчивото развитие на градовете и регионите в Европейския съюз. С времето Университетът се наложи като едно от знаковите интердисциплинни събития на НБУ, традиционно включвайки студенти и преподаватели от различни програми и специалности на НБУ, както и студенти, докторанти, изследователи и експерти от страната и чужбина.

От 2009 г. насам в Пътуващият университет са участвали чуждестранни студенти от Франция, Сирия, Словакия, Германия, Китай, Швеция, Гърция. По време на предишните издания на събитието студентите на НБУ имаха шанс да се срещнат и да се учат от изтъкнати и млади изследователи, експерти и практици на устойчивото развитие от България, Франция, Германия, Словакия, Шотландия, Япония.

Тазгодишното издание на Международния пътуващ университет се проведе по инициатива на Франкофонския център за академични постижения и департамент „Романистика и германистика“, в партньорство с гражданско сдружение Щастливеца и Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.

Събитието бе осъществено с финансовата и логистична подкрепа на Нов български университет – Фонд „Учебни програми“ на ФБО и Бакалавърски факултет, Френски институт - Cофия, Регионална агенция на Университетската агенция на Франкофонията (AUF), Община Чипровци, Музей на град Чипровци и начално училище „Петър Парчевич“ в град Чипровци.


Лекторският екип включваше учени и преподаватели от следните образователни и научни институции – НБУ, Университет „Пиер Мендес-Франс“ в Гренобъл, Университет на Бургундия, Център за продължаващо обучение Talent Campus – Дижон, Център за продължаващо и алтернативно обучение NovaTris- Mulhouse (Университет на Елзас), Дом на Науките за човека в Дижон, Франция и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, както и представители на местната и регионална власт, представители на местния бизнес и представители на местната общност.

Участието в това образователно събитие даде възможност на студенти от курсове на ФБО в НБУ:

- да работят в продължение на седмица в международен екип със свои колеги от различни специалности;
- да усъвършенстват знанията и уменията си за общуване на чужди езици (английски, френски) в международна среда ;
- да участват в студентска конференция на английски език ;
- да участват в дискусии по актуални теми на съвременността (устойчиво развитие и природо опазване, градове в преход, традиционни и нови общности, местно самоуправление, нови форми на гражданско участие, нови социални и културни практики);
- да черпят знания и опит от утвърдени учени, млади изследователи, експерти от различни сфери и авторитети на местната общност в град Чипровци;
- да се запознаят с уникалното природно и културно наследство на град Чипровци и региона на Западна Стара планина.

Събитието бе открито от кмета на град Чипровци Пламен Петков, д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонския център за академични постижения в НБУ, д-р Десислава Алексова, председател на СГС-Щастливеца и г-жа Елена Цицелкова, представител на СГС-Щастливеца и Европейска асоциация за защита на човешките права.

Д-р Радосвета Кръстанова изнесе лекция на тема „Eвропа отвъд стереотипите“, която бе последвана от дискусия със студентите и гостите на събитието.

През петте семинарни дни презентации изнесоха арх. д-р Гергана Стефанова – НБУ, д-р Етиен Сиапен - Университет на Гренобъл и д-р Франк Дюбоа, Университет на Бургундия – Франция, Стоил Цицелков, Европейска асоциация за защита на човешките права и СГС-Щастливеца, Петко Цветков – Българска фондация Биоразнообразие и Елица Стратиева – Асоциация на парковете в България.

Никола Николов, краевед и учител в в Основно училище „Петър Парчевич“ запозна студентите с невероятната култура и традиции на града и областта.

Йорданка Замфирова, учител и председател на сдружение ЧАР – Чипровци, Алтернатива и Развитие очерта основните проблеми пред града и региона, както и някои добри местни практики.

Особен интерес предизвикаха срещите с арх. Георги Георгиев, автор на първата биокъща в региона, близо до с. Извос – Белоградчишко, построена на фона на Белоградчишките скали и с Милкана Мескин – художник-цветотерапевт, наследница на прословутите чипровски болярски родове, организирали през 17 в. Чипровското въстание и свързани с икономически и културен разцвет на Чипровци.

Пътуващият университет завърши с лекция на д-р Петър Канев, Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, който, чрез дейността на Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, представи основни принципи и ценности във философията на устойчивото развитие.


По време на събитието, както всяка година, студентите активно участваха в поредица от събития, чрез които станаха част от живота на града и общината. Те се включиха в честването на 24 май в Основно училище „Петър Парчевич“, бяха част от журито на първия Кулинарен фестивал на торлашките гозби, посетиха Чипровскя манастир, пещерите Леденика и Темната дупка, църквата в с. Бели мел, където се съхранява един от първите екземпляри на „Житие и страдания грешнаго Софрония“. 

Студентите се изкачиха до Чипровския водопад, участваха в ателие по килимарство, разбраха кои растения се ползват за изработването на естествените багри за прочутите чипровски килими. Запознаха се с ключови фигури от местната общност – краеведи, историци, поети, учители, архитекти, майстори-тъкачи на чипровски килими.


Информация за събитието на френски език можете да откриете тук.

За повече информация вижте също филма на студентите на НБУ Елица Стефанова и Кристиян Методиев, участвали в предишното, осмо издание на Международните пътуващи университети.