Новини

jpg-01_678x410_crop_478b24840a jpg-02_678x410_crop_478b24840a jpg-05_678x410_crop_478b24840a jpg-06_678x410_crop_478b24840a
11.04.2019 16:29
Новини

Младите професионалисти в държавната и общинската администрация

Възможности за стаж за студентите от департаменти „Право“ и „Администрация и управление“

На 9-и април 2019 г. в Аулата на Нов български университет се проведе публична лекция на тема „Ролята на юрисконсулта в държавната и общинската администрация“. Събитието се организира за втора поредна година и е във връзка със сключения тристранен договор за сътрудничество между департамент „Право“ и районите „Надежда“ и „Нови Искър“ на Столична община. Официални гости бяха г-жа Анна Александрова – народен представител в 44-тото Народно събрание на Република България, г-жа Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“ и г-жа Анелия Георгиева – зам.-кмет на район „Надежда“.

Съвместният проект има за цел да подпомогне кариерното развитие на бъдещите юристи от НБУ чрез стажантска програма за теоретични и практически знания, осигурявайки квота от платени и неплатени стажове в двете районни администрации.По време на лекцията бяха обсъдени новата стажантска програма, критериите за кандидатстване и датите за стажове. Модератори на събитието бяха гл. ас. д-р Памела Бучкова и г-н Станимир Гюров, специалист управление на проекти в НБУ, а водещ – г-жа Симона Търъшева, главен юрисконсулт на район „Нови Искър“, която запозна студентите от първи до четвърти курс на програма „Право“ с ролята и отговорностите на юрисконсулта в администрацията.
Народният представител г-жа Анна Александрова разказа на аудиторията за своя професионален път като юрист, споделяйки важността от навременното стартиране на практически стаж, както и своите първи професионални стъпки, работата си в Министерството на отбраната и възможността да бъде зам.-кмет на район. Към този момент тя е член на Комисията по правни въпроси в Народното събрание.
Активно участие в дискусията взеха и студентите, които отправиха различни въпроси към младия експертен екип. Г-жа Виктория Раловска и г-н Николай Николов от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на район „Надежда“ коментираха предизвикателствата от работата в администрацията, акцентирайки върху множеството нови знания, които се придобиват всеки ден, усъвършенстването на уменията за работа със срокове и разнородните дейности.

„Да, звучи като истински оксиморон това „разнообразие в администрацията“, но е факт. Няма ден, в който да правиш това, което си правил предишния. Всеки ден ти носи нови срещи с граждани, нови казуси от страна на колегите, нови проблеми за решаване, нови предизвикателства – и за търпението ти, и за юридическите ти способности.“ – сподели юрисконсулт Николов.

Г-н Станимир Гюров, който заедно с проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право“ и г-н Николай Николов през 2018 г. разработват концепцията на инициативата, предложи на представителите на държавната и местната власт да разширят специализираната стажантска програма, давайки възможност за практика и на колеги от департамент „Администрация и управление“. В тази връзка г-жа Александрова се ангажира да предаде предложението на Председателя на Народното събрание. Кметовете на районите също приеха идеята като г-жа Райчева сподели, че тя самата е завършила „Публична администрация“ и с удоволствие би съдействала.


Снимки: Георги Алексиев