facebook

Новини

1655721-copy_678x410_crop_478b24840a
01.03.2014 15:15
Новини

Музеят на НБУ - партньор в проект ЕВРОВИЗИЯ. Музеите представят Европа

Музеят на НБУ стана асоцииран партньор в международния проект „ЕВРОВИЗИЯ. Музеите представят Европа“. Главна цел на проекта е да отговори на въпроса как да бъде привличана повече публика в музеите.

Основната идея на проекта е музеите да стават все по-достъпни, експонатите в тях да бъдат представяни не само в регионален и национален, но и в европейски контекст, а участието на публиката в цялостния процес да бъде по-активно. Проектът развива и креативни подходи за привличане на публиката и се опитва да спечели по-голям брой хора, които по принцип не посещават музея, чрез заинтригуване и активизиране на посетителя.

С около 2,0 милиона евро Културната програма на Европейския съюз подкрепя музейния проект, който се реализира в периода от ноември 2012 г. до октомври 2016 г. Координатор на проекта е Катедрата по дидактика на история от университета в Аугсбург, начело с проф. д-р Сузане Поп. Партньори по проекта са Universitе Paris Est - Crеteil (Франция), Universitа Degli Studi Roma Tre (Италия), Националният исторически музей в София, Museu Nacional de Arqueologia в Лисабон (Португалия), Националният музей за съвременна история в Любляна (Словения), Арт сдружение Monochrom във Виена (Австрия), както и на Atelier Брюкнер в Щутгарт (Германия). Научен ръководител за българското участие е доц. д-р Валентина Ганева-Маразова.

Времетраене на проекта: 01/11/2012 - 31/10/2016
Координатор на проекта: Университетът в Augsburg

EMEE цели да разработи възможности за "Промяна на гледната точка“ на много нива.

Промяна на перспективата за Европейска реинтерпретация на обекти :
Новаторският подход призовава за ново тълкуване на предмети и групи от обекти, които разкриват сложното многообразие от исторически значения. Така чрез набор от различни инструменти посетителите могат да открият, че един и същ предмет може да се възприема по различен начин и така да променя своите значения. По този начин „промяната на перспективата“ придобива функции на „училище за възприятия“, което дава възможност на посетителите активно да се занимаят с изграждането на различните нива на значения, както и за разработване на транснационално разбиране на историята.

Промяна на перспектива като промяна на взаимоотношенията между музейни експерти и посетители (активиране и участие) :
Концепцията практикува промяната на гледната точка във взаимоотношенията между музейни експерти и посетители. Музеят представя тестови стратегии, които водят далеч от традиционната му прерогатива на интерпретатор към една нова роля на посредник. Отделните стъпки варират от представянето на предметите в активираща среда и с подходящо драматизирани сценографски решения, изложби със синестетични измерения и съпътстващи културни програми, които да позволяват на посетителите да включат своята историческа идентичност, очаквания , въпроси, а също и способностите си в работата на музея.

Промяна на перспектива в процеса на международно сътрудничество :
Промяната на перспективата в този случай се постига чрез промяна на контекстите на експонираните предмети с помощта на международен обмен на експонати, както и чрез осигуряване на мобилност на дейците на културата , ангажирани с цел преодоляване на ограничеността на националните гледни точки и стимулиране на диалога на множество исторически разкази.

За повече информация можете да посетите сайта: http://www.museums-exhibiting-europe.eu и
Facebook страницата: ЕМЕЕ Project: Eurovision Museums Exhibiting Europe