facebook

Новини

dsc-0022_678x410_crop_478b24840a
18.03.2021 13:24
Новини

Национален конкурс за ученическо есе на тема „Изкуството и предизвикателствата на времето“

Националният конкурс за есе „Изкуството и предизвикателствата на времето“ e отворен за ученици от XII клас на всички училища. Целта е учениците да представят разбиранията си за функциите на изобразителното изкуство в човешката култура.

Конкурсът отбелязва ролята на департамент „Изкуствознание и история на културата“ в 30-годишната история от създаването на НБУ. Повод за поканата за участие в конкурса е значението на програмите на департамента за формирането на личности с отношение към изобразителното изкуство в древността и съвремието, както и към съхранението и интерпретирането на паметниците на родното културното наследство, признати от ЮНЕСКО като напр. Ивановските скални църкви, от чието създаване се честват 800 г.

Обем на текста – минимум 2 стандартни страници (3600 знака с интервалите) и максимум 5 стандартни страници (9000 знака с интервалите). Есетата се изпращат по мейл на oksanaminaeva@hotmail.com и r.gicheva@nbu.bg най-късно до 15.05.2021 г.

Награди – Първа, втора и трета награда, както и две поощрителни награди:

1. Първа награда – 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“).

2. Втора награда – 50 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“).

3. Трета награда – 40 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“).

Две поощрителни награди – безплатен ТОП в рамките на тази кампания за програма „Изкуствознание и артмениджмънт“.

Есето, получило първа награда, се публикува в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ или „Следва“.

Наградите ще бъдат обявени в Седмица на отворени врати на НБУ 07-12 06.2021 г.