facebook

Новини

1333613-copy_678x410_crop_478b24840a
23.03.2022 11:52
Новини

Национален ученически конкурс за есе на тема „Пандемиите през вековете – еволюция за човечеството“

Организатор:
департамент „Природни науки“

Жури на конкурса:
проф. д-р Васил Гарнизов
акад. Ангел Гълъбов, д.м.н.
чл. кор. проф. Христо Найденски, д.в.м.н.
проф. Мария Ангелова , д.б.н.
доц. д-р Галина Сачанска
доц. д-р Николай Петров

Отговорник:
доц. д-р Николай Петров

В конкурса могат да участват ученици от 12 клас във всички средни училища в страната.

Темата на есето има за цел да провокира аналитичното и критично мислене на учениците относно пандемиите в миналото и сега, негативите, позитивите и поуките от тези критични за човечеството периоди.

Регламент за провеждане – конкурсна процедура, условия, изисквания към кандидатите:

Есетата се изпращат на електронен адрес: KCKBio@nbu.bg до 31.05.2022

Награди:
1. Ученикът, спечелил първа награда – присъждане на 65 т. за ТОП и прием в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ в класирането през м. юли (безплатен ТОП и кандидатстване);
2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;
3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател eдин курс в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ на НБУ по свой избор.

Награждаването ще се състои на 30 юни 2021 г. в НБУ, Ден на отворени врати.