Новини

dsc-0087_678x410_crop_478b24840a dsc-0075_678x410_crop_478b24840a dsc-0116_678x410_crop_478b24840a dsc-0085_678x410_crop_478b24840a dsc-0128_678x410_crop_478b24840a dsc-0073_678x410_crop_478b24840a dsc-0098_678x410_crop_478b24840a
19.06.2017 10:50
Новини

Нов български университет бе домакин на Международна научно-практическа конференция

„Власт, управление и обществено развитие“ (глобални, регионални и национални перспективи)

На 7 юни в Нов български университет се проведе Международна научно – практическа конференция, по време на която бе разисквана темата „Власт, управление и обществено развитие“. Организатори на събитието, което предизвика огромен интерес, бяха представители на департамент „Администрация и управление“. По време на откриването проф. д-р Антоний Славински, председател на Настоятелството на НБУ, приветства многобройните гости, сред които бяха водещи международни учени, бизнес мениджъри, изследователи, преподаватели и експерти от различни обществени сфери.

 

Поздравления към присъстващите отправиха д-р Елена Кирчева, генерален секретар на VEF, и д-р Ваня Кастрева, бивш заместник-министър на образованието и науката и началник на Столичен инспекторат по образование към МОН.

 

На откриването на международния форум присъства и г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община по направление „Финанси и стопанска дейност“ и в.и.д. заместник-кмет по направление „Столично общинско здравеопазване.

 

Интерес към събитието проявиха и представители на бизнеса. Сред тях бяха г-жа Мариана Печеян - управител на „ВСК Кентавър груп“, номинирана за годишните Бизнес Оскари за 2016 г. за значими постижения в бизнеса (VIP Business Awards 2016), носител на 10 последователни приза за „Топ Качество“ и високи постижения в доставките, член на Програмния съвет на департамент „Администрация и управление“, и г-жа Жулиета Серафимова – генерален директор на 5-звездния „Гранд хотел София“ и директор бизнес развитие на „София хотелс мениджмънт“ - дружество за управление на „Сентръл парк хотел София“ и „Суит хотел София“, която също е член на Програмния съвет на департамент „Администрация и управление“.

 

Специален гост на конференцията бе доц. д-р Иван Костов - министър-председател на България (1997-2001 г.), Председател на УС на „Център за анализи и управление на рискове“ към Нов български университет. Изказването му съдържаше практически-ориентирани политически, икономически социални анализи и прогнози. Той изнесе ширококонтекстен пленарен доклад на тема: „Критика на управлението на човешкия капитал в България“, който предизвика огромен интерес и сериозна дискусия сред аудиторията. 

 

Пленарен доклад изнесе също проф. Антони Тодоров, д.п.н, преподавател в Нов български университет, на тема: „Неравенства и демокрация: политики на интеграция в обществото“.

 

Специален гост на конференцията бе проф. Иоахим Хентце, декан на Стопански факултет на Технически университет в Брауншвайг (от 1974 до 2005 г.) и ръководител на немско-българския проект в ТУ, София. Автор на над 60 книги, издадени на немски, английски, руски и полски език по теми, свързани с управлението на човешките ресурси, планирането и организацията, икономиката на промишлеността, междукултурния мениджмънт, болничното счетоводство. Носител на отличията „Доктор хонорис кауза на ТУ“ и „Почетен доктор на Икономическия университет в Кишинев“, Молдова. Проф. Хенце привлече вниманието на присъстващите с пленарен доклад на тема: „Управление на устойчивото развитие като част от интегриран подход за управление“.

 

Доц. д-р Димитър Панайотов, председател на научния и организационен комитет на конференцията, както и на „Общност по Бизнес администрация“, представи уводна презентация на тема: „Архитектура на властта – алхимия или динамична трансформация“.

 

В конференцията участваха също представители на научния елит от катедрите и департаментите по „Мениджмънт”, „Публична администрация“, „Икономика” и „Туризъм” на Международния университет в Струга, Македония, УНСС, СУ „Климент Охридски”, Американски университет в България, С. А. „Д. А. Ценов“ – Свищов, БАН, Институт за икономически изследвания, БСУ, ТУ София, Лесотехнически университет и други научни организации.

 

В рамките на конференцията в Център за книгата на Нов български университет бяха представени авторите: проф. Мария-Габриела Балдарели - професор по Бизнес администрация в Университета на Болоня "Alma Mater Studiorum"; проф. Мара дел Балдо - Университет на Урбино, департамент по “Икономика, социални и политически науки”; д-р Анжело Презенца – Университет на Молизе, Кампобасо, Италия, департамент „Икономика“ и доц. д-р Нинел Кьосева, НБУ. Интерес предизвикаха двете нови научни издания на Springer и IGI Global – „Екологично счетоводство - теория и практика“ и „Геополитика и стратегическо управление в глобалната икономика“. В представянето от Италия се включи и проф. Антонио Матачена – носител на отличието „Доктор хонорис кауза на НБУ“ и вечен професор на университетите в Болоня и Урбино.

 

Целите, които бяха поставени в началото на международния форум, обхващаха значими въпроси. Част от тях бяха свързани с предложения на концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели по различните глобални рискове – неравенство и социална кохезия, демографски кризи, миграционни вълни, трудова заетост; дискутиране по ефективни политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото - властови механизми, интеграция,  човешки капитал, бизнес среда, устойчиво развитие и КСО; извеждане на глобални, регионални и национални приоритети и тенденции с икономически, политически, социални, културни и екологични измерения.

 

Резултатите от конференцията бяха представени и обсъдени на среща с Общността по бизнес администрация (възпитаници на програмата, топ мениджъри и висши държавни служители). Очакванията в тази посока са свързани с разкриването на нови идеи и възможности за развитие, които да намерят приложение във форуми и семинари по актуални научни и обществени теми.

 

Международната научно – практическа конференция, превърнала се в  традиционна инициатива, е поредното доказателство, че Нов български университет е институция, която намира верния пулс на съвремието и търси ефективни решения на актуални проблеми, като идентифицира световни, регионални и национални перспективи.

 

 

Програма:

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1

 

Власт и управление: динамика, прогнози и  възможни промени

 

 

Основен фокус:

 

 

Глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни и трудова заетост; Ефективни политически, икономически и управленски модели за интегриране в обществото; Властови механизми, интеграция,  човешки капитал, бизнес среда, екология и приложни модели, управленски модели и тенденции за приложение в туризма

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2

 

Международно бизнес сътрудничество – уъркшоп „Нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция“, съвместно с Университетите на Болоня и Урбино (Италия), Университет Париж 13 (Франция), Университет в Струга (Македония)

 

Основен фокус:

 

Нови форми и варианти за сътрудничество при вземането на управленски решения, свързани с подготовката за „четвъртата индустриална революция, нейните приложения в различните направления на бизнеса, при управлението на човешкия капитал и КСО като ключов фактор  и инструмент за преодоляване на дигиталното разделение.