facebook

Новини

image001_678x410_crop_478b24840a
24.10.2023 16:41
Новини

Официално представяне на книгата "Медийните системи в Европа. Приемственост и прекъсване" в Рим

Гледайте на живо официалната премиера на книгата "Медийните системи в Европа. Приемственост и прекъсване" (“The Media Systems in Europe. Continuities and Discontinuities”) на

26 октомври в университета IULM в Рим. Представянето ще бъде излъчено на живо от 10:30 ч. (CEST) :

http://shorturl.at/hmnHX?fbclid=IwAR3qn4eNeVYJbvveqBekn11F32y3UCiGizBEpVXtIb4sUNATORXn1KAwO6I_aem_AaU48Q_s4FdAGTFx3odvw96IZrCopx38IdjXNGFsrGMP0zSG1DXtPLRSUFyxkfuzcms

 

 

#Представяне на книга #MediaSystemsEurope

 

 

 

Проф. д-р Десислава Бошнакова и гл.ас. д-р Десислава Данкова от департамент “Медии и комуникация” на Нов български университет са автори на глава от книгата, която проследява еволюцията на европейския медиен пейзаж през последните 30 години, от 1990 до 2020 г. “Медийните системи в Европа” се основава на теоретичните класически хипотези за регионалните медийни системи, предоставени от Халин и Манчини, и в същото време ги подлага на изпитание.

 

 

 

Книгата допълнително определя пропорциите между геокултурните модели – национални, регионални, европейски и глобални – за да очертае еволюционните тенденции в медийните пейзажи. Той анализира до каква степен европейските медии са станали по-европейски в историческия ход на административното обединение и разбива резултатите в конкретни показатели и показатели.

 

Книгата разглежда медийните системи на страните-членки на Европейския съюз през регионална гледна точка, идентифицирайки приликите, разликите, както и тяхната конвергенция в дигиталната ера. Тя хвърля светлина върху еволюцията на медийните системи в Европа, въвежда съществуващи релевантни теоретични перспективи и предлага преглед на новите развития в европейските медии.

 

Книгата, издадена от Springer Studies in Media and Political Communication,  ще е полезна на студенти, изследователи и учени в областта на политическите науки, комуникациите, медиите, културните и политически изследвания, както и на практици и професионалисти, които се интересуват от по-добро разбиране на еволюцията на европейския медиен пейзаж.

 

Книгата е част от дейностите по проект EUMEPLAT, програма Хорозонт 2020 на Европейската комисия, който се изпълнява от 12 изследоватеслки институции от 10 европейски държави. Екип от департамент “Медии и комуникация” на Нов български университет изпълнява дейностите по EUMEPLAT в България. Финансираният от ЕС проект EUMEPLAT провежда мултидисциплинарен анализ, за да хвърли светлина върху това дали новите платформи (YouTube, Netflix и NewsFeed) правят европейската култура по-европейска. За да отговори на този въпрос, проектът изследва индикатори, свързани с производството, потреблението и представителството. Той също така търси модели на национално, регионално и европейско ниво.