facebook

Новини

2455127_678x410_crop_478b24840a
13.01.2024 12:13
Новини

Парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя откриването на Факултет по обществено здраве и здравни грижи в НБУ

Нов български университет изрази своята готовност да работи в полза на обществото и да развива специалности, които осигуряват подготвени кадри в ключови за България професионални области пред Парламентарната комисия по здравеопазване. Проектът беше представен пред депутатите от проф. Пламен Бочков - член на Председателския съвет на Настоятелството, доц. д-р Юлияна Гълъбинова - зам.-ректор по качеството и акредитацията и доц. д-р Маргарита Станкова от департамент „Здравеопазване и социална работа“.

„Смятаме, че НБУ е достигнал до един етап от своето развитие, в който може да поеме този ангажимент, който смятаме, че е не само ангажимент към развитието на университета, но и ангажимент към цялото общество, доколкото ние констатираме един проблем и се опитваме с усилията на един частен университет, без да разчитаме на средства от държавата, да минимизираме този дефицит.“, аргументира предложението на университета проф. Бочков.

Доц. д-р Юлияна Гълъбинова, зам.-ректор по качеството и акредитацията, обяви, че НБУ няма да разчита на държавна финансова подкрепа за дейността на факултета. "Имаме капацитет да работим в обществена полза и да допринесем за решаване на проблема с недостига на здравни специалисти в България. Не разчитаме и нямаме нагласи да използваме обществен ресурс, а ще самофинансираме обучението", каза тя. Доц. д-р Гълъбинова обясни, че предстои проектът за факултета да бъде внесен в Националната агенция за оценяване и акредитация.

Проектът за нов Факултет по обществено здраве и здравни грижи предвижда да се обучават студенти в специалностите "Акушерка" и "Медицинска сестра". НБУ разполага с необходимата база за обучение на специалисти по здравни грижи, аудитории, специализирани лаборатории за предклинично обучение, както и договори за клинично обучение с 5 частни, държавни и общински здравни заведения. Това декларира пред членовете на Комисията по здравеопазване в Народното събрание доц. д-р Маргарита Станкова. 

 

 

Доц. д-р Станкова подчерта пред депутатите, че университетът разполага с нужната материална база за провеждане на обучението. За обучението на медицински сестри са осигурени – 62 преподаватели, които са обявили желание да преподават във факултета, а за обучението на акушерки са осигурени  – 65 преподаватели. Допълнително  12 преподаватели са обявили желание да участват в обучението в  учебна клинична практика и стаж.

„Учебните планове са съобразени с тези на другите медицински университети. Добавени са две допълнителни учебни дисциплини в областта на терапевтичното поведение и комуникацията с пациента и неговото семейство“, допълни доц. д-р Станкова.

75% от задължителните профилиращи курсове в учебния план за медицински сестри и 85% от задължителните профилиращи курсове в учебния план за акушерки са предвидени да бъдат водени от хабилитирани преподаватели. Всички клинични дисциплини ще се водят от хабилитирани преподаватели или такива с PhD, които имат и призната клинична специалност и са уважавани специалисти в здравните заведения – партньори, което ще осигури високо качество на практическата подготовка. Всички преподаватели в медико-биологичните дисциплини имат богат опит в научно-изследователска работа и в обучение на студенти, които ще даде сериозна предклинична подготовка на студентите.

Заместник-министърът на здравеопазването Илко Гетов изрази подкрепа за създаването на Факултет по обществено здраве и здравни грижи.

 „Българската система на здравеопазването се нуждае от между 20 и 29 хиляди медицински сестри, като годишно завършват около 600. Това, което предлагат колегите от НБУ е малко по-малко от 10 % от тези завършващи. Считам, че това ще подпомогне нашите усилия за задоволяване на недостига на медицински сестри, че това ще направи професията по-атрактивна и това ще даде нов тласък на желаещите да се реализират като медицински сестри или акушерки. Пожелаваме успех на този проект и се надяваме да го видим реализиран в скоро време, което ще подпомогне решаването на кадровия проблем.“