facebook

Новини

img-5977_678x410_crop_478b24840a
10.04.2023 16:48
Новини

Посланикът на Швейцария запозна студенти и преподаватели с икономическото развитие на швейцарските кантони

Нов български университет посрещна Н.Пр. г-н Раймунд Фурер, Посланик на Швейцария в България, за публична лекция и среща с Ректора на университета проф. Пламен Дойнов, д.н.

 

 

Лекцията на Посланик Раймунд Фурер „Икономическото развитие на кантоните в светлината на швейцарския федерализъм“ представи взаимодействието между политиката и икономиката и разясни как функциониращият федерализмът играе важна роля за засилването на конкурентоспособността на кантоните и на страната. Той посочи факторите, които допринасят за икономическия успех, и за начина, по който федералната система на управление играе решаваща роля за това. Не бяха пропуснати предизвикателствата, пред които са изправени кантоните, както и предприетите стратегии за тяхното преодоляване.

 

 


Швейцария е пример за федерална държава, в която държавните правомощия са разпределени между Конфедерацията, кантоните и общините, като всяка единица има свои собствени задачи. Тази уникална политическа система се е доказала като успешна, тъй като Швейцария се нарежда сред най-конкурентните и проспериращи държави в света. Важно послание от лекцията на Посланик Фурер, което ще остане задълго в съзнанието и емоциите на участниците в събитието, безспорно ще бъде свързано с изкуството да се вслушваме в това, което другите казват, да се отнасяме с уважение към мнението на другите и да си сътрудничим!

 

 

 

Н.Пр. г-н Раймунд Фурер, посланик на Швейцария в България, е изтъкнат дипломат с богат опит в областта на международните отношения и дипломацията. Завършил е Университета в Цюрих. Работил е в швейцарската делегация към ОИСР в Париж, като ръководител на отдел „СТО“ в Държавния секретариат по икономическите въпроси на Швейцария и е бил старши съветник в Световната банка във Вашингтон. Бил е генерален консул на Швейцария в Дубай и е ръководил Swiss Business Hub, един от чуждестранните центрове на Switzerland Global Enterprise, който е натоварен от Швейцарската конфедерация да подпомага швейцарските компании в експортната им дейност. Преди да бъде акредитиран през септември 2021 г. като посланик на Швейцария в България, той е ръководител на отдел „Икономическо сътрудничество и развитие“ във Федералното министерство на икономиката, образованието и научните изследвания.

 

 

 

 

 

Организатори на събитието бяха департаментите „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Модератор на дискусията беше гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, която изнесе уводна реч, а с коментари и въпроси се включиха проф. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“ и доц. д-р Евелина Стайкова, ръководител на департамент „Политически науки“, както и любознателни студенти, обучаващи се в програмите по бизнес, предприемачество, туризъм и политически науки.

 

 

Събитието е част от поредицата инициативи за отбелязване на 30-годишнината от пълноправното членство на Република България в Международната организация на франкофонията (МОФ), Календара на Франкофонията на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) и Дните на Франкофонията в НБУ. Срещата с посланика на Швейцария е важен етап от изграждането на цялостната екосистема около подготовката на 63-ия Международен конгрес на икономистите с френски език в България по въпросите на нестабилността в икономиката и управлението. Конгресът ще се проведе през 2024 година за първи път в България и НБУ е избран за негов домакин. Сред гостите беше госпожа Емануела Томова, национален координатор на Франкофонията в България, представители на бизнеса и на FrenchTech в България.

 

 

 

Събитието се явява и като продължение на дългогодишното научно-образователно сътрудничество на НБУ с швейцарската академична общност. От 2018 г. университетът партнира в тристранния образователен проект с Университета за приложни науки и изкуства в Люцерн и Института по философия и социология към БАН. Преди три години България за първи път се включва в деветото издание на Глобалното университетско изследване на предприемаческите нагласи на студентите като НБУ е национален координатор за изследването в България. Сътрудничеството продължава с тазгодишната вълна за събиране на данни за следващото – 10-о издание на глобалното проучване, координирано от Университета в Берн и Швейцарския институт за малък бизнес и предприемачество към Университета в Сен Гален.

 

 

 

La Nouvelle Université Bulgare a accueilli S.E.M. Raymond Furrer, Ambassadeur de Suisse en Bulgarie, le 6 avril pour une conférence publique et une rencontre avec le Recteur de l'Université Professeur D.Sc. Plamen Doynov. L'événement était organisé par les départements d'Administration et de Gestion et de Sciences politiques. La maître de conférences Dr. Juliana Hadjitchoneva a prononcé le discours d'introduction et a animé la discussion. Le professeur Kristian Hadjhiev et la Professeure associée Dr. Evelina Staikova, responsables des départements, ainsi que les étudiants des programmes de business, d'entreprenariat, de tourisme et de sciences politiques, ont participé à la discussion par leurs commentaires et leurs questions.

 

Cet événement fait partie d'une série d'initiatives visant à célébrer le 30e anniversaire de l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Calendrier de la Francophonie de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et les Journées de la Francophonie à la Nouvelle université bulgare (NUB). Il représente une étape importante dans le développement de l'écosystème global autour de la préparation du 63ème Congrès international des économistes de langue française en Bulgarie sur les questions d'instabilité en économie et en gouvernance. Le congrès se tiendra l'année prochaine pour la première fois en Bulgarie et la NUB a été choisie pour l'accueillir. Parmi les invités figuraient Mme Emanuela Tomova, coordinatrice nationale de la Francophonie en Bulgarie, des représentants du monde des affaires et de la FrenchTech en Bulgarie.