facebook

Новини

img-6747_678x410_crop_478b24840a img-6750_678x410_crop_478b24840a img-6751_678x410_crop_478b24840a img-6753_678x410_crop_478b24840a img-6754_678x410_crop_478b24840a img-6755_678x410_crop_478b24840a
05.08.2021 14:45
Новини

Практическо обучение по типография

През месец юни тази година бе проведено организирано посещение в печатница „Образование и наука“ ЕАД със студенти бакалаври от НБУ, от курс по Типография за провеждане на практическо упражнение.

В работна среда студентите графични дизайнери от четвърти курс, се запознаха с различните видове печат и техните разновидности, а така също и с всички довършителни процеси (книговезването) в издателската дейност.

На практика със студентите обобщиха теоретическите познания получени от тях по време на лекциите в НБУ.
Получените теоретични познания и практически умения ще им позволи да контролират изпълнението при печатането и книговезването, респективно да повишават качеството на печатните продукти проектирани от тях.

Преподавател – Иво Танчев.