Новини

trendafilov_678x410_crop_478b24840a shipchanov_678x410_crop_478b24840a todorov-krusteva_678x410_crop_478b24840a
28.11.2018 13:02
Новини

Преподавател от Пятигорския държавен университет бе на посещение в Нов български университет

В периода 20-26 ноември 2018 г. в Нов български университет бе на посещение доц. д-р Татяна Кара-Казарьян, ръководител на катедра „Западноевропейски езици“ в Института за международни отношения на Пятигорския държавен университет (ПДУ), Русия.


Доц. д-р Кара-Казарьян е действащ конферентен преводач и преподавател по устен и писмен превод. Тя също така е рецензент на научното списание „English Studies at NBU“ на департамент „Чужди езици и култури“.

 По време на посещението си доц. Кара-Казарьян се срещна с гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, помощник-ректор по международната дейност, с преподаватели по превод от департамент „Чужди езици и култури“, обсъди възможностите за съвместни проекти в областта на политическите науки и изнесе лекция за ПДУ пред студенти, изучаващи руски език в общообразователните курсове.


Сътрудничеството между Нов български университет и Пятигорския държавен университет започна през 2010 година, когато доц. д-р Борис Наймушин стана редовен лектор по устен превод по време на Летните школи по превод в ПДУ.