facebook

Новини

20230508-175252_678x410_crop_478b24840a
25.05.2023 13:05
Новини

Преподаватели и студенти от НБУ участваха в международна конференция в Португалия

Между 7 и 12 май 2023 г. в гр. Лисабон, Португалия се проведе международна конференция по аналитични методи в областта на изкуството и културното наследство (International conference on analytical techniques in art and cultural heritage, TECHNART 2023). От българска страна в събитието участваха преподаватели от НБУ, департаменти „Природни науки“ (доц. д-р Б. Костова) и „Археология“ (доц. д-р. Б. Думанов и д-р Ж. Узунов), както и студент от бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ (Катерина Михайлова).  Конференция TECHNART се провежда от 2007 г. в Лисабон, като в годините домакини на форума са били Атина, Берлин, Амстердам, Катания, Билбао и Брюж. Целта на конференцията е да предостави възможност за представяне и насърчаване на използването на аналитични техники в областта на изкуството и културно-историческото наследство в световен мащаб за стимулиране на контакти и обмен на опит, като се направи мост между науката и изкуството.

 

 

На конференцията бяха представени следните резултати: „Archaeological bricks and tiles from Southeast Bulgaria -determination of production technology by methods of archaeological chemistry“ с автори доц. д-р Биляна Костова, доц. д-р Боян Думанов и Катерина Михайлова и „Chemical, phase, and thermal characterization of Roman and Late Antique clay wall plasters“ с автори доц. д-р Биляна Костова, доц. д-р Боян Думанов, д-р Живко Узунов и Катерина Михайлова.

 

 

Участието в конференцията е в изпълнение на задачите по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.