facebook

Новини

2_678x410_crop_478b24840a
14.09.2022 15:28
Новини

Преподаватели от НБУ участваха в 22nd Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA2022), секция Cultural heritage

Bilyana Kostova, Boyan Dumanov, Zhivko Uzunov, Katerina Mihaylova, Ventseslav Stoyanov. Phase and thermal analysis of Roman ceramic materials

         Между 07 и 11 септември 2022 г. в гр. Пловдив се проведе 22 конгрес CBGA2022, в които участваха преподаватели и студенти от департаменти „Природни науки“ и „Археология“ съвместно с колега от ВСУ „Л. Каравелов“. На конференцията беше направено постерно представяне на тема „Phase and thermal analysis of Roman ceramic materials“ с автори Б. Костова (департамент Природни науки), Б. Думанов и Ж. Узунов (департамент Архуология), Катерина Михайлова (студент, департамент Природни науки) и В. Стоянов (преподавател във ВСУ „Л. Каравелов“).

 

         Участието в конференцията е в изпълнение на задачите по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.