Новини

img-2843_678x410_crop_478b24840a
02.12.2019 11:30
Новини

Приключи Международната научно-практическа конференция „Глобални проблеми и регионални решения“ на департамент „Администрация и управление“ в Република Северна Македония

При изключителен интерес и с многобройни участници от департамент „Администрация и управление“ и департамент „Икономика” на НБУ завърши втората Международна научно-практическа конференция „Глобални проблеми и регионални решения“ в Република Северна Македония. Форумът в Скопие събра от 28 до 29 ноември 2019 г. над 40 участника и представи над 20 доклада на учени, преподаватели и експерти от двете страни.
Организатори на конференцията бяха Нов български университет – департамент „Администрация и управление“; Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите – София; Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие; МИТ Университет – Скопие и Агенция за храни и ветеринарство – Скопие.

Конференцията беше открита от доц. д-р Ботьо Захаринов, председател на Организационния комитет, който даде думата за приветствие на проф. Мариян Стевановски от МИТ – Скопие и на гл. ас. д-р Теодора Ризова, която поздрави участниците от името на департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Тя връчи на колегите от Скопие последното издание на департамента – научният сборник с доклади от първата Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“, проведена през м. март тази година в НБУ.

Гостите и домакините представиха своите доклади и презентации в четири работни панела: Икономика и мениджмънт, Туризъм, Храни и безопасност на храните и Дигитални технологии. В първата пленарна сесия в конферентната зала на хотел Bushi Resort & SPA своите доклади представиха проф. Мариян Стевановски, проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Соня Алексиева, д-р Виктор Арсов, д-р Снежана Тодорова, гл. ас. д-р Емил Калчев, д-р Кристина Стевановска и др.

Във втората пленарна сесия участниците дискутираха темите по работни панели и размениха многобройни мнения и идеи за още по-активно балканско сътрудничество в областта на научната и международната дейност. Домакините и гостите се обединиха около предложението за подготовка и провеждане на третата Международна научно-практическа конференция с разширено участие на представители на повече университети от Балканите догодина в Белград. Сред делегацията на НБУ бяха и студенти-доброволци от департамент „Администрация и управление“, които активно се включиха в организацията на форума.