facebook

Новини

2722812-2_678x410_crop_478b24840a
08.03.2023 12:05
Новини

Smart Games: Преподаване чрез „Сериозни игри“

Преподаватели от различни дисциплини тестваха обучителни игри, които могат да приложат в процеса на работа със студентите. В специален уъркшоп „SMART GAMES: DESIGNING AND CUSTOMIZING SERIOUS GAMES FOR YOUR COURSES“ (Интелигентни игри: проектиране и персонализиране на сериозни игри за вашите курсове), лекторът Джон Кенрайт от Grenoble INP, Висшето училище по инженеринг и мениджмънт (Франция), който е педагогически консултант и дизайнер на „сериозни игри“, демонстрира съвременни инструменти и възможностите за тяхното прилагане по време на лекции в университета.

 

 

Преподавателите имаха възможност да тестват иновативни методи на преподаване през три обучителни игри. Социално-комуникативна игра със 186 предизвикателства, използвана от над 500 университетски преподаватели във Франция и Европа и достъпна на 5 езика (ENG-SPA-GER-FLE-RUS), както и нейният вариант UPro, специално разработен за бъдещите мениджъри и инженери, които трябва да се справят с проблемите на гъвкавостта, международната мобилност, отговорността, творчеството.

 

 

По време на събитието беше демонстриран и симулатора на интервю за работа HOTSEAT, който поставя обучаващите се в реална ситуация и е създаден в продължение на 10 години сътрудничество с мениджъри по човешки ресурси. Целта е играчите да се подготвят по-добре за интервю, като се наблюдават четири ключови умения, необходими за отличното представяне.

 

„Сериозните игри“ са игри, чиято цел е усвояването на нови знания и умения чрез забавление. Тяхната употреба се увеличава значително в Западна Европа, особено в секторите на образованието, отбраната, здравето, науката. В последните години навлизат и в публичната администрация като средство за промяна на нагласите и поведението на служителите към иновативните политики и инструменти (напр. при провеждане на политиките за отворени данни).

 

 

 

Обикновено сериозните игри имитират реална ситуация. Използват се измислени герои и се пресъздават възможни сценарии, а обучаемите се потапят в свят, който е много близък до реалността и могат да упражняват ново знание или умение в безопасна среда.

 

 

Събитието беше организирано от департаментите „Администрация и управление“, „Чужди езици и култури“, „Политически науки“, „Медии и комуникация“ в партньорство с Центъра за обучителни ресурси на НБУ, и модерирано от гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева.

 

 

 

Активно допринесоха за неговия интердисциплинарен характер Десислава Дуриданова, доц. д-р Евелина Стайкова и доц. д-р Евелина Христова. Интерес предизвика и за външни за НБУ преподаватели на чужди езици и изследователи на преподаването чрез сериозни игри от Софийския университет и от Българската академия на науките.

 

 

 

Ето част от впечатленията, които споделиха участници след уъркшопа за иновативни методи на обучение в НБУ:

 

 

„Семинарът беше изключително интересен, вдъхновяващ и мотивиращ. Обмислям редица идеи как да персонализирам и адаптирам това, което научих, и се надявам да имам достатъчно време да си сътруднича и да интегрирам сериозните игри в собствената си преподавателска практика. Благодаря за вдъхновението!“ – гл. ас. д-р Милка Хаджикотева, департамент „Чужди езици“.

 

 

 

„Благодаря много за отличния семинар! Лекторът беше много компетентен и сътрудничеше. Семинарът беше много динамичен и ангажиращ. С удоволствие изиграх няколко „сериозни игри“ и със сигурност ще се опитам да приложа някои игрови дейности, когато преподавам.“ – гл. ас. д-р Елена Спасова, департамент „Икономика“.

„Беше страхотно преживяване - динамично, вдъхновяващо, интригуващо!
Благодаря ви, че създадохте това много полезно за нашите методи на преподаване обучение, което ни доближава до най-новите образователни тенденции, привличайки постоянно вниманието на участниците към възможностите за въвличане в различни научни тематики посредством отворния достъп.“ – д-р Павлина Величкова, департамент „Музика“.

Лекторът Джон Франсис Кенрайт е университетски преподавател, педагогически консултант и дизайнер на „сериозни игри“, автор на над 60 игри, предназначени за университети и бизнес. Има над 14 години практически изследвания в областта с участието на академични екипи, бизнес и други организации в проектирането, производството и внедряването на готови решения за обучение. Разработените от него игри обхващат редица тематики, включително социално-комуникационни умения, изучаване на езици, екологични проблеми, икономично управление, наука и изучаване на езици. Той е създател на много педагогически иновации и специалист по осезаеми игри, метасценаризация, свързани кросмедийни игри и serious escape game design.