Новини

r01_678x410_crop_478b24840a r02_678x410_crop_478b24840a r04_678x410_crop_478b24840a
07.08.2019 12:30
Новини

Среща в Москва на представители на Московски държавен лингвистичен университет (МДЛУ) и Нов български университет (НБУ)

На 20 и 21 юни 2019 г. в Московски държавен лингвистичен университет (МДЛУ) се проведе среща с представителите на ВУЗ-а партньор, Нов български университет (НБУ). Срещата и командировката в Москва са с подкрепата на ЦФСР (Централен фонд за стратегическо развитие) на НБУ. Представителите на НБУ (доц. д-р Татяна Фед, доц. д-р Петя Асенова, доц. д-р Васил Къдрев) се срещнаха с представители на университета-домакин начело с ректора Ирина Аркадиевна Краева.

По време на срещата Ирина Аркадиевна отбеляза високите темпове на развитие на сътрудничеството между Университетите и подчерта, че не трябва да се спира на постигнатото до момента.

През 2002 г. е подписан Договор за сътрудничество между МДЛУ и НБУ, предвиждащ обмен на преподаватели, на делегации и на студенти. В рамките на Договора НБУ е оказал съдействие и помощ за откриване през 2003/2004 уч. г. на направление „българистика“ в МДЛУ и ежегодно изпраща свои преподаватели за провеждане на лекции и на практически занятия по български език и култура, устен и писмен превод от български на руски език и от руски на български език.

За времето на сътрудничеството са осъществени 3 випуска студенти по ИМОиСПН с втори български език. 1-ви випуск – 2008 г.; 2-ри випуск – 2013 г.; 3-ти випуск – 2016 г.
Понастоящем в 3-ти курс на преводаческия факултет, по бакалавърска програма, се обучава една група студенти.

Трябва да се отбележи, че благодарение на работата на Центъра за български език и култура при МДЛУ студентите, изучаващи български език, имат възможност да посещават събития, свързани с българската култура на различни места в Москва, самостоятелно да водят езикови клубове, да правят субтитри към документални филми и много други.

В рамките на срещата представителите на МДЛУ и НБУ обсъдиха бъдещото взаимно сътрудничество между Университетите, в частност, разработка на програма за две дипломи на бакалавърско и магистърско ниво по нови направления на подготовка: Информационна безопасност, Бизнес комуникация, Превод и преводоводене.

На срещата на 21.06.2019 г. от 12:00 ч. присъстваха:
Ирина Аркадиевна Краева – Ректор МГЛУ;
Анатолий Валериевич Царегородцев – Зам.-ректор по развитието и информатизацията;
Лариса Анатолиевна Петручак – Зам.-ректор по образователната дейност;
Елена Николаевна Павличева – директор на Института по информационни науки;
Ирина Михайловна Шокина – началник на Управлението за международно сътрудничество и интернационализация;
Анна Сергеевна Федорова – началник на отдел за международни връзки и съпровождане на програмите за образователна и научна мобилност УМСИ.

Снимки: linguanet.ru