facebook

Новини

healthy-week-web-1_678x410_crop_478b24840a
21.04.2023 09:55
Новини

Стотици студенти, преподаватели и служители се включиха в Седмицата на здравето в НБУ

Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство. И всеки от нас може да притежава това богатство, ако го оценява, пази и полага грижи за него. МисиятВоден от това вярване Нов български университет предложи на своите студенти, преподаватели и служители разнообразие от информативни, увлекателни лекции и работилници, фокусирани върху ключови въпроси за здравето.

Седмицата на здравето в НБУ беше посветена на насърчаване грижата за здравето и благосъстоянието и повишаване на осведомеността за поддържане на добро здраве за щастлив и пълноценен живот сред университетската общност.

Нови и новопоявяващи се тютюневи изделия

Първият специален гост на инициативата беше д-р Михаил Околийски, управляващ офиса на Световната здравна организация в България. Д-р Околийски представи работата на специализираната агенция на ООН в България и обобщи основните й цели и постижения през последните 75 години. Студенти, преподаватели и служители научиха и каква е дефиницията на СЗО за здраве, а именно: „състояние на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, а не непременно отсъствие на заболяване или слабост.“

В своята презентация д-р Околийски задълбочи критичната тема за вредите от електронните цигари и нагреваемите устройства за тютюн. Чрез информативна и основана на доказателства презентация, той представи потенциалните рискове и неблагоприятните ефекти върху здравето, свързани с употребата на тези продукти.

„Аерозолите за електронните цигари включват много потенциално токсични вещества, които са силно променливи и зависят от характеристиките на продукта и от начина, по който продуктът се експлоатира от потребителя. Тези устройства не са без рискови, а аерозолът, който отделят съдържа потенциално вредни вещества. Облакът, който се вдишва от електронните цигари и твърдението на индустрията за нулев риск, не са доказани.“, подчерта  д-р Околийски.

В дискусията бяха обсъдени бързото нарастване на популярността на никотиновите устройства и тяхната привлекателност за младите хора, с техния елегантен дизайн, примамливи аромати и агресивни маркетингови тактики. Според последното глобално младежко изследване на СЗО за, направено от Център по обществено здраве и анализи, България е сред страните с най-висока употреба на електронни цигари.

„Ако ПР - специалистите, маркетинг директорите и психолозите, които работят за тези компании, инвестират усилията си в по-смислена дейност, светът може да се превърне в едно много по-добро място за живеене.“, сподели д-р Околийски. И разказа за личния си опит на бивш пушач.

„Много е важно човек да усети, че е във връзка на зависимост. Аз бях пушач до момента, в който не усетих, че някой се възползва от моето малодушие. Тогава ме хвана яд и спрях да пуша. Това беше преди 20 години и от тогава никога повече не съм запалил цигара. В България, за съжаление сме малко като жабите, които много бавно ги сваряват във водата, но ние не скачаме навън. Това се прави с цел обществото да бъде контролирано и да плаща данък на нездравословния начин на живот, включително на тютюнопушенето, нездравословните храни. И по тази причина не се въвежда системно здравно образование в училищата.“

Човек трябва да бъде критичен към околната среда и да не позволява да бъде използван, категоричен беше д-р Околийски, според когото свободата е много важен фактор, който определя дали човек е щастлив.   

Живот без тютюнев дим

Темата за вредата от цигарите продължиха и следващите специални гости в Седмицата на здравето в НБУ. Д-р Маша Гавраилова и д-р Гергана Гешанова от ГИ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“ и коалиция „Живот без тютюнев дим“ споделиха дългогодишния си опит в борбата с тютюнопушенето в България и неговото регулиране. В срещата с тях студентите се потопиха в сложния и развиващ се свят от правни норми, свързани с тютюнопушенето и никотиновите продукти.

„Темата за тютюнопушенето и тютюневите изделия е много обширна и не е събрана на едно място. Светът разбра колко е важна борбата с тютюнопушенето и сътвори една рамкова Конвенция на Световната здравна организация, която е ратифицирана от 182 държави. Целта й е да предпазва настоящите и бъдещите поколения от разрушителните здравни, социални, екологични и икономически последици в резултат от употребата на тютюневите изделия и излагането на тютюневия дим.“, разказа пред студентите д-р Маша Гавраилова. Тя насочи вниманието към факта, че въпреки че България ратифицира със закон Конвенцията още през 2005 година, към момента много от текстовете не се изпълняват. И даде пример - с изискването за пълна забрана за рекламата на тютюн и тютюневи изделия. Въпреки че Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия забранява продажбата на цигари на лица под 18 години, рекламата им остава разрешена. На практика децата и младежите ежедневно са изложени на влиянието на реклами на продукт, който е забранен и опасен за тях.

Разпръсната нормативна материя, отнасяща се до тютюна и тютюневите изделия, създава трудности по прилагането и контрола, е мнението и на проф. Екатерина Михайлова, която заедно със свои студенти от департамент „Право“ се включиха в лекцията.

Чрез разискваните казуси проф. д-р Екатерина Михайлова, д-р Гавраилова и д-р Гешанова предизвикаха студентите да оценят критично съществуващите закони и да идентифицират пропуските и ограниченията в настоящата регулаторна рамка, като се включат в работилница на тема „Как следва да се промени закона за здравето, така че да бъде забранено да се употребяват тютюневи и свързаните с тях изделия на закрити и някои открити обществени места?“. Задачата на студентите е да проучат иновативни подходи и да предложат потенциални решения за създаване на нови закони, които се справят с предизвикателствата, породени от тютюнопушенето и никотиновите продукти в българското общество.

Д-р Гергана Гешанова запозна студентите с петиция на Европейската гражданска инициатива за бъдеще без тютюнев дим на Европейската комисия, чрез която европейските граждани могат да въздействат за промяна на европейските закони в посока борба с тютюнопушенето. За да стане това обаче трябва да бъдат събрани 1 милион подписа. Основният призив е за постигане на околна среда без тютюн и първо поколение европейци, неупотребяващи тютюн, до 2030 г.

Всеки, който желае, може да помогне в усилията за борба с тютюнопушенето, като подпише петицията тук: https://tfe-bg.ensp.network/


 

 

Хазартно за хазарта

Специалистът по белодробни болести и здравен мениджмънт д-р Александър Симидчиев насочи вниманието към зависимостите от хазарта и регулацията от страна на държавата. В лекцията „Хазартно за хазарта“, д-р Симидчиев запозна студентите със същността на проблема, свързан с зависимостите от хазарт, както и с последствията за индивидите и за обществото като цяло. И разясни как се завърта порочният кръг.

„Хората, които потъват в хазарта тръгват от там, че първо са спечелили. Те не могат да се пристрастят , ако губят. И тези първи печалби не са случайни, а са много добре премислена стратегия за зарибяване от страна на казината, или акаунтите в нашите телефони. След това започва губенето и преследването на печалба. След това човекът изпада в отчаяние, защото затъва в дългове и в безнадеждност. Това е обичайната еволюция на хората, които се занимават с хазарт.“

По думите на д-р Симидчиев от всеки патологичен комарджия пряко или косвено са засегнати между 8 и 10 човека. Обикновено това са членове на семейството, близки, роднини, които са въвлечени и страдат от зависимостта на техния близък.

 

 

„Повечето от хората, които се занимават с хазарт нямат математическо мислене, а математиците не се занимават с хазарт.“, сподели д-р Симидчиев.

Доклад на Комисията по хазарта на Обединеното кралство показва, че децата на възраст между 11 и 16 години са проблемни комарджии, като много от тях се учат да залагат чрез компютърни игри и социални медии.

 

 

В презентацията имаше фокус и върху регулацията на хазарта от страна на държавата. Студентите и гост-лекторът обсъдиха в оживена дискусия как държавата може да регулира хазарта и какви са добрите примери в други държави.

„Последните години оборотът на хазартния бизнес нараства неколкократно. Успоредно с това държавата само регистрира оператори, но е сляпа за агресивната реклама, която създава зависимости.“, подчерта д-р Симидчиев.

 

 

 

Консумирай отговорно!

Темата за алкохола и вредата от него също попадна във фокуса на Седмица на здравето в НБУ. Сериозните въздействия, както върху физическото, така и върху психическото здраве бяха представени с информация, основана на доказателства, и насоки за отговорна консумация, споделени от Гергана Гевезова от спиритсБългария.

 

 

 

Какъв въздух дишаме в София?

Лекцията на доц. д-р Галина Сачанска - ръководител на департамент „Природни науки“ беше посветена на микробиологичната чистота на въздуха в София и влиянието му върху нашето здраве. Доц. Сачанска представи резултати от едногодишен анализ на УПИЗ по "Учебно-научна лаборатория по Биология"-МФ-НБУ, според който има наличието на бактерии, плесени и хемолитици във въздуха от пет мониторирани точки в гр. София с всекидневен силен трафик на хора и автомобили: НБУ, Орлов мост, Борисова градина, Булбанк и Метростанция Сердика. На лекцията бяха представени резултати относно чувствителността на "въздушните бактерии" към някои най-често предписвани антибиотици. Анализът показа, че в кампуса на НБУ въздухът е с най-висока микробна чистота.

Изберете здравето

Гл. ас. д-р Иван Неделчев представи лекция за баланса между здравословното хранене и спорта. В презентацията си гл.ас. Неделчев подчерта важността на редовната физическа активност, поддържането на балансирана диета и достатъчно сън, които са основните стълбове на доброто здраве. Преподавателят предостави и съвети как се управлява стресът, който може да има значително въздействие върху психическото благополучие. Важен извод от неговата лекция беше въздействието на спорта, който пази младите хора далеч от тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.Седмицата на здравето продължи и извън университета. На 09 и 10.04.2023 г. в Медицински институт на МВР се проведоха практически теренни работилници със студенти-магистри от МП „Управление на здравеопазването“.  Д-р Мария Драгомирова изнесе лекция по повод Международния ден на здравето на тема “Социално-значими заболявания“ и запозна студентите с историята на СЗО от гледната точка на медицинските служители. По изключително информативен и атрактивен начин бяха посочени социално значимите заболявания в страната, причините за тях, както и начините за профилактика, които са адаптирани от добрите практики на Световната здравна организация.

В неделния ден /10.04./ студентите участваха в дискусия относно етапите на развитие и реализация на Електронното здравеопазване в България, като бе проследена историята на внедряване и перспективите, които са поставени, както пред работещите в условията на дигитално здравеопазване специалисти, така и по отношение на касаещите ги юридически и нормативни дейности.

С подкрепата на част от административния персонал на Медицински институт на МВР, студентите имаха възможност да наблюдават Болничната информационна система на Института, като разиграха сценарии за прием и изписване, назначаване на лечение на пациент в стационара на лечебното заведение и други дейности, обезпечени от информационната система.

В заключение, Седмицата на здравето в НБУ постигна значителен успех, тъй като спомогна за повишаване на осведомеността за важността на поддържането на добро здраве. Инициативата беше осъществена, благодарение на организацията на департаментите „Здравеопазване и социална работа“, „Природни науки“, „Право“, „Кино реклама и шоубизнес“

Сесиите, предоставени от експертите, биха били невероятно информативни и полезни за учениците в тяхното пътуване към по-добро здраве.

Важно е да запомните, че доброто здраве е непрекъснат процес и изисква постоянни усилия и отдаденост. Като правим малки стъпки всеки ден, можем да водим пълноценен живот и да постигаме целите си!