facebook

Новини

img-7333_678x410_crop_478b24840a 122086405-3496768667048854-9139123701637648541-o_678x410_crop_478b24840a 20201020-175051_678x410_crop_478b24840a
27.10.2020 08:37
Новини

Студенти от НБУ взеха участие в конференцията „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“

Студентите от бакалавърската програма „Гражданска и корпоративна сигурност“ на департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ Кристин Петрова, Мария Димитрова и Иван Славков (I курс) и Исабел Бисерова, Ангел Йорданов и Александър Милановски (III курс), под менторството на д-р Гергана Йорданова, взеха активно участие в двудневна конференция на тема „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“, която се проведе на 19 и 20 октомври 2020 г. в Централния военен клуб в София. Конференцията се организира от Софийски форум за сигурност и е съфинансирана по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: „Подкрепа за реформиране на политиките“.

Целта на форума е, чрез иновативни методи за учене и комуникация, участниците в конференцията да получат нови знания за връзката между сигурността и влиянието на климатичните промени върху различните сфери на живота и политиките в тази сфера, да узнаят как самите те могат да влияят върху решенията, отнасящи се до климата и сигурността, да изкажат личното си мнение по въпросите на климатичните промени и гласът им да бъде чут, както и да разговарят директно с хора от сектор „Държавно управление“, които взимат стратегическите управленски решения в областта на климата и климатичните промени (Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на младежта и спорта, Държавна агенция „Национална сигурност“, Център за компетенции на НАТО по управление на кризи, базиран в София, Българска академия на науките, Столична община, Комисия по външна политика и Комисия по отбрана и сигурност на Народното събрание).


Студентите от НБУ Кристин Петрова, Мария Димитрова и Иван Славков, Исабел Бисерова, Ангел Йорданов и Александър Милановски бяха избрани въз основа на мотивационно есе в конкуренция с още 120 студенти и млади хора от цяла България. Те участваха в симулация и ролева игра „Национален експертен съвет по изменение на климата“, в рамките на която, разделени по групи, дадоха конкретни цели и предложения за своя принос в борбата срещу негативното влияние на антропогенния фактор върху Земята (замърсяване на природата, повишаване на температурите, обезлесяване и обезводняване на територии, неразумно използване на ценни природни богатства и др.) и отражението им върху глобалната сигурност. Студентите коментираха и актуалната тема за „климатичните мигранти“ като част от текущата бежанска вълна към Европа и предизвикателствата, които те поставят пред регионалната сигурност.

Есето на първокурсника Иван Славков беше отличено сред десетте най-добри мотивационни есета на конференцията. Той получи и покана да кандидатства за участие в инициативата „Младежки посланици на НАТО“ на Атлантическия клуб в България.

А третокурсникът Александър Милановски (Северна Македония) се включи активно в конференцията с най-много зададени въпроси от НБУ, на перфектен български език.

За своето активно участие в двудневната конференция и шестимата възпитаници на НБУ бяха удостоени с международно-признатия сертификат YOUTHPASS с отразени придобитите знания и умения по време на младежкия форум.