Новини

tutor-06_678x410_crop_478b24840a tutor-07_678x410_crop_478b24840a tutor-0-11_678x410_crop_478b24840a tutor-03_678x410_crop_478b24840a tutor-04_678x410_crop_478b24840a tutor-05_678x410_crop_478b24840a
11.12.2019 13:48
Новини

Тюторството в НБУ и резултатите от изминалия период

На 20 ноември се проведе общоуниверситетска конференция на тема „Тюторството в НБУ“.

Водещата - доц. д-р Екатерина Тодорова, Декан на Бакалавърски факултет откри конференцията с две фрази, които използваме, когато говорим за Нов български университет, а именно – „университет, който не се бои от разнообразието“ и „ориентиран към своите студенти“. „Думи, които олицетворяват мисията на университета, изпълнени със своето истинно съдържание“.

По този начин бе дадено началото на конференцията, организирана от Бакалавърски факултет.

 

 

Нов български университет е в непрестанно търсене на добри практики, които да удовлетворяват индивидуалните интереси на своите студенти, ето защо преди една година бе въведена системата за тюторство.

„Живеем и работим в една динамична и непрекъснато развиваща се университетска среда, в която сме свидетели на непрекъснати промени и непрекъснати търсения на добри практики, които да удовлетворяват индивидуалните интереси на нашите студенти, както и тяхното академично благополучие, разбира се. Доказателство за това са например възможностите студентите ни да се обучават с индивидуален план или чрез индивидуална програма. Едновременно с това, като честен университет, ние се интересуваме не само от привличането на нови студенти, но и от тяхното качествено и пълноценно задържане в бакалавърските и магистърските ни програми. Точно в тази връзка преди две години Ръководството на Нов български университет ми постави задачата да разработя проект за система за тюторство на нашите студенти.“ – така доцент Тодорова представи ситуацията, в която се роди тюторството в НБУ.

Ректорът приветства гостите и представи тюторите като едни „истински наставници“, които използват знанията си за университета в помощ от началото до края на обучението на студентите и завърши:

В България не само че няма програмни консултанти и секретар-специалисти, но със сигурност няма и тютори, с което ние отново ще направим една много значителна крачка напред за това да бъдем университет – новатор. Университет, който винаги предлага нещо ново, защото е Нов български университет.“

 

 

 

Системата за тюторството има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения. Тя включва запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, академичната среда и техните права и задължения, консултация и насоки, свързани с тяхното обучение и други въпроси.

Важно е да се уточни какво не включва тюторството, а то е консултиране на студентите по академични въпроси, свързани с тяхната програма, изготвяне на индивидуален план за по-ранно завършване или при промени в програмата, акредитация на придобити знания и умения извън НБУ или в други програми на НБУ, проверка на общите справки на студентите при завършване, извършване на административни дейности вместо студентите.

Идеята за въвеждане на системата за тюторство на Нов български университет се заражда още преди две години. Периодът на подготовка включва адаптация на система, която да е приложима за Нов български университет. В пилотния етап на проекта взимат участие петима млади преподаватели от различни специалности, от гледна точка на това, че те са по-близо до студентите. Хора с добър административен опит, с комуникативни умения и емпатия за работа със студенти. Това са гл. ас. д-р Кристина Савова, доц. д-р Илия Кожухаров, гл. ас. д-р Иво Попиванов, гл. ас. д-р Димитър Трендафилов и преп. Георги Цонев. 

Биват избрани 32 активни студенти, които се обучават по индивидуални програми и са изключително активни ползватели на възможностите, които предоставя Нов български университет.

С всички основни елементи програмата дава пилотно своя старт през пролетния семестър 2017/2018 година. Изборът на тютори сред преподавателите, се провежда под формата на интервю и въпросник, оценява се статусът на преподавателя, неговите умения и личностови характеристики.


Основната цел на тюторството е да адаптира студентите към университетската среда, но също така този процес трябва да се обърне. Изключително важно е да се подчертае и доброволният характер на системата.

Началото бе положено с :

  • включване както на български, така и на чуждестранни студенти
  • реализиране на студентски проект за разделно събиране на отпадъци
  • обособяване на място в Библиотеката за студенти със специфични образователни потребности

Примери от практиката споделиха преподавателите Георги Цонев, гл. ас. д-р Кристина Савова и гл. ас. д-р Златка Ангелова.

Конференцията завърши с приветствие от Изпълнителния директор на Нов български университет – д-р Георги Текев, който похвали екипа на проекта, даде предложения и идеи и пожела успех на всички, които участват във въвеждането и развитието на системата за тюторството в Нов български университет.

Равносметката от изминалия период е 27 тютори, 248 български и 31 чуждестранни студенти.