Новини

ninel_678x410_crop_478b24840a
05.10.2018 14:05
Новини

Участие на доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева в „7th Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research — Accounting, Accountability and Society“

От 19 до 21 септември 2018 г. в Университетът на Урбино „Карло Бо“, Италия се проведе Седмата международна конференция за изследвания по социално и екологично счетоводство и Вторият докторантски семинар към нея („7th Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research — Accounting, Accountability and Society“).

Член на Комисията по оценка на докторантските тези беше доц. Нинел Нешева-Кьосева, секция „Бизнес администрация“ на Нов български университет.

Доц. Нинел Нешева-Кьосева участва в събитието и като член на Международния научен комитет, заедно със световно известни учени в областта като проф. Джан Бебингтън (Университет Сейнт Андрюс), проф. Карлос Ларинага-Гонзалес (Университет на Бургос), проф. Джеси Дилард (Виктория университет на Уелингтън и Университет на Централна Флорида), проф. Джон Фъргюсън (Университет на Сейнт Андрюс), проф. Самуел О Идоу (Лондон Метрополитън университет) и др.

Доц. Нинел Кьосева беше и член на Организационния комитет на международния научен форум.
В Конференцията бяха представени над 50 нови научни изследвания от цял свят, включително Италия, Австралия, Китай, САЩ, които демострираха нов етап и ново по-високо равнище в развитието на тази научна и практико-приложна област.

Доц. Нинел Нешева-Кьосева беше и ръководител на научна секция на конференцията, с тематика върху приложението на екологичния счетоводен и отчетен компонент в системата на Интегрирания отчет, което е значимо международно признание за нейните научни постижения и в тази най-нова област от развитието на счетоводната отчетност.

Доц. Нешева-Кьосева презентира от името на Нов български университет новото си научно изследване „The Raw Water as a Source of the Business of Water Utilities Companies in Integrated Reporting“, което ще бъде публикувано в Journal of Social and Environmental Accounting, издание на Центъра за изследвания по социално и екологично счетоводство (CSEAR), Университет Сейнт Андрюс, Великобритания.

Значимото участие на доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева в това престижно международно събитие, което се провежда на 2 години и събира най-изявените представители на това научно поле от цял свят, беше подпомогнато от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет.

От секция „Бизнес администрация“