facebook

Новини

img-0772_678x410_crop_478b24840a img-0763_678x410_crop_478b24840a img-0764_678x410_crop_478b24840a
21.09.2022 12:08
Новини

Участие на преподаватели и студенти от МП „Архитектура“ в регионални конференции и в архитектурни изложби, организирани по международния проект DANUrB в Силистра и Видин

DANUrB  е проект за изграждане на регионална мрежа чрез туризъм и образование за укрепване на културната идентичности солидарност по река Дунав. Проектът DANUrB+ стартира през юли 2020 г. с цел да популяризира културното наследство, да подобри икономическата способност, туристическия потенциал и ресурсите в периферията на река Дунав. Той се финансира от Програмата за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г., фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави. Участници в проекта, които работят по долното течение на Дунав са българските общини Видин и Силистра, Нов български университет, Националният туристически клъстър "Bulgarian Guide", Националният институт за проучвания и развитие на туризма – Румъния, общините Калафат и Калъраш – Румъния, Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“, Букурещ.

 

 

В Силистра и Видин се проведоха регионални конференции „Творческият Дунав. Свързаността – ключът към преодоляване на процеса на свиване“ с участници от България и Румъния и съпровождащи изложби със студентски проекти. Нов български университет бе представен от студентите Ванина Новкиришка, Георгиа  Бибидаки, Катерина Влайкова, Кристиан Димитров, Мария Михова, Мартин Петков от МП „Архитектура“ на НБУ с ръководител гл.ас. д-р арх. П. Петров.

 

 

Проектите на студентите са разработени в часовете по „Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ“ и представят идеите за пространствено развитие на градовете Силистра и Белене. Проектните концепции включват подробен анализ за икономическите, културните, социалните и демографските възможности на градовете и са развити във формат на общи устройствени планове – ОУП и подробни градоустройствени разработки за развитието на централните или крайдунавските части на градовете.

 

 

Двудневна конференция се проведе във Видин на 30 юни в сградата на общината и на 1 юли, 2022 г. в сградата, помещаваща българският културен център в гр. Калафат, Румъния. Участие в конференцията, от страна на НБУ, с доклади взеха:  проф. д-р. арх. Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“ – на тема „Свързващо историческо наследство в долния участък на Дунав“, проф. д-р арх. Мария Шишманова – на тема „Потенциал на творческата индустрия“,  арх. Даниела Джуркова, докторант – на тема “ Caput Mundi – Метавърс връзки“, гл. ас. д-р арх. Петър Петров – на тема „Общо архитектурно наследство по поречието на Дунав. Видин“ и арх. Петко Георгиев, докторант – на тема „Жилищната среда като средство за свързване“.