facebook

Събития

2588932_678x410_crop_478b24840a
12.10.2022 09:40
Събития

CLM (COMPETENT LEARNER MODEL SYSTEM) в подкрепа на деца с разстройства от аутистичния спектър

Онлайн


Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
Cathy Scutta, Director, CLM Center of Excellence division of Tucci Learning Solutions, Inc.

Модератор:
доц. д-р Маргарита Станкова

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ


Лекцията представя принципите на програмата CLM в подкрепа на деца с нарушения в развитието и особено деца с разстройства от аутистичния спектър. Основен акцент се поставя върху практическите ползи от програмата, ефекта върху децата и техните семейства и правилата за работа за терапевтите, както и структурата на обучението и работата под супервизия.