Събития

p1155205-copy_678x410_crop_478b24840a
16.06.2018 10:00
Събития

II научен форум за изкуства

XIII млад научен форум за музика и танц (16 – 17 юни 2018) и II млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства (16 юни 2018)

Корпус 1, зала 511

Организатори:
департамент „Музика“
департамент „Театър“

 

II SCIENCE FORUM OF ARTS

ENROLMENT FORMНаучна конференция с международно участие
Панел: Докторанти и постдокторанти
Панел: Преподаватели

 

09:30 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 10 юни 2018


Повече информация:
за модул: Музика и танц – mshushulova@gmail.com
за модул: Театър, кино, сцена и визуални изкуства – ihristova@nbu.bg и/или dmorosova@gmail.com и/или vdetcheva@nbu.bg

Правила
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
НБУ Зала 511, корпус 1
ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ – български и английски.
КРАЕН СРОК за кандидатстване: 10 май 2018.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА за участие трябва да включват следната информация:
• Име, е mail, телефон.
• За докторантите – форма на докторантурата, институция, научен ръководител.
• За постдокторантите и преподавателите – месторабота, степени и звания.
• Заглавие (тема на доклада) и резюме до 10 реда (до 300 думи), на български и на английски език и кратка библиография.
• Времетраене на докладите (включително звукови и други примери) е до 15 мин.
• Публикуват се доклади, които са одобрени от редакторската колегия на сборника след селекция.

Заявките се изпращат на електронен адрес:
За модул: Музика и танц – mshushulova@gmail.com 
За модул: Театър, кино, сцена и визуални изкуства – ihristova@nbu.bg и/или dmorosova@gmail.com и/или vdetcheva@nbu.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ за докторанти, постдокторанти и преподаватели – 30 лв.
Може да бъде заплатена по банков път или в касата на НБУ:
Клон Света София № 7А ОББ IBAN BG44UBBS78271010551907; BIC UBBSBGSF

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на докладите за печат:
• до 10 стандартни страници (1800 знака с интервалите между тях), включително нотните примери, схеми и др.
• Шрифт Times New Roman, размер 12, междуредие 1,5.
Допуска се използването на различни библиографски стандарти, но всички те трябва да включват точно пълно описание:
• автор, заглавие, град, издател, година, цитирани страници;
• при включено издание в библиографски списък без цитирани конкретни страници се посочват страниците на цялото издание.

Без пълно библиографско описание докладите няма да бъдат отпечатани.
Материалите от конференцията се издават в специализиран сборник „Млад научен форум изкуства“ след селекция от редакторската колегия на сборника.

Заявка за участие: тук