facebook

Събития

2566415_678x410_crop_478b24840a
17.05.2022 18:00
Събития

Публична лекция „Икономически измерения на международната сигурност“

How negotiation of sustainable development in trade agreements matters?

Онлайн


Организатор:
департамент „Политически науки“Лектор:
Phuong Tong (Tống Thị Minh Phương)
Researcher and Lecturer at the University of Economics and Business – Vietnam National University (VNU)


Модератор:
гл. ас. д-р Георги Проданов


Участници:
студенти от департамент Политически науки

Темата е актуална и интересна в контекста на международната интеграция, търговските споразумения и ситуацията в Украйна.

Госпожа Phuong Tong има сериозен опит в сферата на анализа на процесите в международната икономика и сигурност, виж. приложеното представяне.