facebook

Събития

ugula_678x410_crop_478b24840a
30.11.2021 18:00
Събития

Университетският музей като публично пространство и образователна среда

НБУ в ЦентърА

Организатор:
галерия „УниАрт“

Защо и как една художествена експозиция може да се използва в обучението по различни специалности?
С какви средства и методи художествената творба се разкрива като първоизточник и културен документ?
Как диалогичният подход в галерията може да изгради нови познания, да открие нови смисли и да изплете мрежа от преживявания, социални отношения и контексти?

На тези и други въпроси е посветена дискусията с Лиляна Милкова и Тодор Петев в поредицата „Вторник на ъгъла“.

Задайте своите въпроси на страницата на събитието тук или участвайте присъствено като запазите своето място в ЦентърА на е-мейл uniart@nbu.bg!

Лиляна Милкова има докторат по история на изкуството и e ръководител на Отдел „Образование“ на Художествената галерия на Университета Йейл в САЩ.

Д-р Милкова е с многогодишен опит в развиване на ефективната образователна роля на музея: създава интердисциплинарни изложби с преподаватели и студенти; интегрира ресурсите на галерията в учебните програми за ученици и студенти от различни специалности; провежда обучения на студенти за работа в галерията; изготвя инструменти за изследване и дългосрочна оценка на образователните програми.

Тодор Петев е един от създателите на Фондация „Моят музей“, чиято мисия е да подпомогне музеите и галериите в скъсяване на дистанцията с публиките и изграждане на пълнокръвни и смислени връзки с обществото. Има опит като начален учител, университетски преподавател и музеен специалист. Работи върху приложни аспекти на комуникация на културното наследство.

Форматът е присъствен (с ограничен брой публика) и ще бъде излъчван онлайн във Фейсбук страницата на Галерия „УниАрт“.