facebook

Събития

56010_678x410_crop_478b24840a
25.11.2022 10:00
Събития

100 години списание „Хиперион“

Национална юбилейна конференция

Корпус 1, Аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“ 310


Организатори:
Литературноисторическа школа „Д-р Кръстьо Кръстев“ при департамент „Нова българистика“, Институт за литература при БАНМодератор:
доц. Морис Фадел, д.н.


Участници:
Учени от различни академични институции в България


Националната юбилейна конференция ще се спре на мястото и значението на списанието за литература и изкуство „Хиперион“ в българската култура. Тя е част от цикъл конференции, посветени на литературни издания. Вече бяха проведени две такива събития. Те бяха насочени към обсъждането на изданията „Златорог“ и „Развигор“.

Прикачени файлове