facebook

Събития

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
13.11.2015 17:00
Събития

Данъчното счетоводство като информационна система

Публична лекция

Българска академия на науките, бл. 8 - зала 578

Организатор:
департамент „Икономика“

Лектор:
доц. д-р Станислава Георгиева

Участници:
студенти от МП „Финансово-счетоводен мениджмънт и счетоводство“

Данъчното счетоводство е нова за българските висши училища дисциплина, въведена за първи път в НБУ през 2011-2012 г. Тя е разработена от доц. д-р Станислава Георгиева. Акцентът в нея се поставя върху данъците и по-конкретно върху тяхното установяване и счетоводно третиране.

В настоящата открита лекция се дискутират въпроси, свързани с данъчното счетоводство като информационна система. По-конкретно акцентите се съсредоточават в няколко насоки:

1. Същността и отличителните черти на данъчното счетоводство като научно направление и като практическа дейност;
2. Информационните връзки и границите на информационната система на данъчното счетоводство;
3. Елементите и обхвата на данъчното счетоводство като информационна система;
4. Инструментариума и методологията, прилагани в информационната система „данъчно счетоводство“;
5. Значението на данъчното счетоводство като информационна система.