facebook

Събития

able_678x410_crop_478b24840a
24.11.2022 09:40
Събития

Департаментен семинар „Иновативният предприемач днес: вдъхновение, креативност, предизвикателства и успехи“

Из цикъла „Иновации и предприемачество“ на департамент „Администрация и управление“

Корпус 1, зала 205


Организатори:
департамент „Администрация и управление“, съвместно с
Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE)


Водещ и модератор:
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева – департамент „Администрация и управление“

 

Гост-лектори:
Кремена Дервенкова - Изпълнителен директор на ABLE
Данаил Коев - Основател и изпълнителен директор на VEDA Accounting


Събитието е отворено към широката публика - преподаватели и студенти от НБУ, кандидат-студенти, както и други гости на НБУ с интерес към предприемачеството и иновациите.


Събитието е част от инициативите на Департамент „Администрация и управление“ за сътрудничество между университета и бизнеса в рамките на цикъла от семинари „Иновации и предприемачество“.

 

Събитието допълва обучението на студентите, обогатявайки го с компетентности от практически характер в областта на иновациите, предприемачеството, управлението и конкурентоспособността.

 

„Иновативният предприемач“ е концепция, позната от големия икономически мислител Йозеф Алоис Шумпетер, наред с тази за „съзидателното разрушение“, с които обяснява икономическите цикли. Иновативният предприемач е създател и реализатор на иновации за предлагане на по-високо качество и производителност по отношение на нови или подобрени продукти, оптимизирани или автоматизирани бизнес модели и процеси, новосъздадени или разширени пазари (Хаджичонева (2022) „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България: динамика и управление“).

Кремена Дервенкова е изпълнителен директор на ABLE.

ABLE подпомага активно предприемаческата и иновационна екосистема у нас като създава и развива обучителни практически ориентирани програми по предприемачество с участието на предприемачи и иноватори от екосистемата в качеството им на обучители и ментори на потенциални и стартиращи предприемачи сред младежта.

 

Данаил Коев е основател и изпълнителен директор на VEDA Accounting - кантора, която управлява финансите на над 200 ИТ компании и технологични стартъпи. Освен финансово-счетоводни услуги, кантората предоставя ноу-хау, контакти и дори менторство на стартиращите компании.

 

За повече информация:

Website: https://activator.bg/, https://www.veda.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/NBUMBA2016/,

По време на събитието ще направим мост от теорията към практиката, като дискутираме следния кръг от въпроси?

Събитието: https://bit.ly/3i8v16H

Как се появява иновативната идея?

Как се стартира бизнес от нулата?
Колко опит е необходим в началото?
Какви са ключовите качества за постигане на успех?

Как се създава иновационна организационна култура в стартираща компания?

Кои са иновативните стратегии, които водят до по-висока конкурентоспособност?

Как се изгражда и управлява иновационният процес?