facebook

Събития

2industry5-2_678x410_crop_478b24840a
31.10.2023 14:00
Събития

Екологичната и социална трансформация на икономиката в контекста на Индустрия 5.0

Корпус 1, зала 20Организатори:
Департамент „Икономика“, НБУ, Катедра „Икономика“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, Лаборатория по икономика, финанси, мениджмънт и иновации, Университет на Пикардия „Жул Верн“, Амиен, Франция, с подкрепата на Френското посолство и Френския институтЛектори:
проф. д-р Ваня Иванова, катедра „Икономика“, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, България
доц. д-р Димитър Златинов, катедра „Икономика", Софийски университет „Свети Климент Охридски“, България
доц. д-р Цветелина Маринова, Департамент „Икономика“, Нов български университет, България
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, Департамент "Икономика", Нов български университет, България
доц. д-р Теодора Тодорова, Великотърновски университет, Директор на дирекция „Корпоративна социална отговорност и социална икономика“, Министерство на труда и социалната политика
доц. д-р Ванеса Касадела, Университет на Пикардия „Жул Верн“, Франция
доц. д-р Матийо Дюнес, Университет на Пикардия „Жул Верн“, Франция
д-р Gildas Bondi, ADV PARTENAIRES Conseils et Formations, Франция
доц. д-р Катя Ришом, KEDGE Business School, Франция


Модертор:
доц. д-р Цветелина Маринова


Участници:
преподаватели, изследователи, студенти в областта на икономиката и мениджмънта


Преходът към модел на социално-екологично развитие е стратегия с дългосрочен хоризонт. Тя далеч надхвърля времевите граници на Зелената сделка и NewGenerationEU. Изграждането на този нов модел предполага сериозни инвестиции през следващите години. Предизвикателствата и въпросите са много, а отговорите не са еднозначни.

Лекторите са изследователи и преподаватели в български и френски университети и бизнес училища, в областта на социалната икономика, социалното предприемачество, устойчивото развитие и екологичните иновации.

 

Изображение: Инженеринг ревю

Прикачени файлове