facebook

Събития

2633670-copy_678x410_crop_478b24840a
01.12.2022 09:40
Събития

Интердисциплинарен междудепартаментен семинар „Роботиката днес: политики, бизнес, конкурентоспособност, сигурност“

Корпус 1, зала 205


Организатори:
департамент „Администрация и управление“, съвместно с департамент „Политически науки“ и департамент  „Национална и международна сигурност“


Водещ:
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева – департамент „Администрация и управление“

 

Гост-лектор:
Кристиян Михайлов - Съосновател и член на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА)

Дискутанти:
доц. д-р Евелина Стайкова - департамент „Политически науки“
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ


Събитието е част от инициативите на департамент „Администрация и управление“ за сътрудничество между университета и бизнеса в рамките на цикъла от семинари „Иновации и предприемачество“.

Темата за използването на роботи и автоматизирането на бизнес процесите и вземането на решения е изключително актуална поради технологичните развития през последните години и приносът им за подобряване на ефективността в бизнес организациите и за повишаване на конкурентоспособността.

Събитието е важно за обучението на нашите студенти, тъй като ще допълни техните компетентности с практически аспекти в областта на иновациите, предприемачеството, управлението и конкурентоспособността.

Дискусията ще навлезе в интердисциплинарното поле чрез разширяването на бизнес и управленската тематика до политическата и тази, свързана със сигурността.


Кристиян Михайлов е съосновател и член на УС на Професионална асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА). Неговата експертиза включва управление на комуникациите в ПАРА, организирането на най-големия форум по роботика у нас – Robotics Strategy Forum и първия инкубатор по роботика у нас. Той участва като външен експерт в работната група на Министерството на иновациите и растежа за превръщането на микроелектрониката в стратегически актив за основни промишлени вериги за създаване на стойност в страната. Кристиян е автор на годишния доклад за успехите на България по роботика и автоматизация. Активно работи за популяризацията на роботиката в българските производства, както и за засилване на ролята на техническите специалности в образованието.

 

За повече информация:
Website
Facebook