facebook

Събития

books4_678x410_crop_478b24840a
27.05.2016 17:30
Събития

Изследователски семинар „Пресечни точки на прагматизма, философията на обикновения език и етнометодологията“

Корпус 2, зала 407

Организатор:
департамент „Философия и социология“

Тема на третата сбирка:
„Индексичност и контекст“

Лектор:
доц. д-р Дарин Тенев (СУ)

Участници:
доц. д-р Димитър Вацов,
проф. Кольо Коев, д.н.,
доц. д-р Тодор Христов,
гл. ас. д-р Христо Гьошев и др.

Какви са последствията за нашите научни и всекидневни практики от това, че след множеството „обрати“ във философията и хуманитаристиката през ХХ век ние по неизбежност сме се оказали анти-есенциалистки, анти-фундационалистки и анти-репрезентационистки?

Фокус на семинара, който ще диалогизира върху този въпрос, са изследванията на езика в „пост-метафизична перспектива“: как да разбираме речевата дейност, ако вече сме се отказали от реификации на логико-онтологическата идеализация за „тъждество в себе си“ (една идеализация, която беше водеща както за античните и средновековните, така и за класическите модерни разбирания за познанието и езика)?

Общата задача е да се търсят „пресечни точки“ между разбягващите се дисциплинарно направления в съвременната философия и хуманитаристика и между техните диалекти. Конкретната задача е да се създаде екип от съмишленици, които да представят актуалните си изследвания във високо професионална и същевременно отворена дисциплинарно академична среда.