facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
07.11.2023 18:00
Събития

Новите импресии за лидерството: Сократ, ние и другите... Каузата – вечната музика в нашия живот

Корпус 1, зала 310Организатор:
департамент „Администрация и управление”


Водещи:
проф. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Димитър Панайотов


Модератор:
доц. д-р Юлиана Хаджичонева


Участници:
Автори на изданието от различни университети
Основателите, иноваторите и приятелите на програмите БА и департамента.
Студенти и преподаватели, успешни бизнес лидери, мениджъри и предприемачи, завършили програмите на департамента.

Представяне на научно издание „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието. Юбилейно издание, посветено на 30 годишнината от създаването на Нов български университет и първите МВА/ВА програми у нас“ със съставител и научен редактор доц. д-р Димитър Панайотов

Изданието „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, поредна книга от поредицата „Лидерство, общество, стратегически визии“, 2 (ISSN 2603-4905), е насочено както към осмисляне на най-новите тенденции и измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите и към дигитализиране на учебните програми, така и към привеждане на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие на Образование 21-ви век.


Споделени идеи, уводни слова, лекции, презентации, дискусии от основателите, иноваторите и приятелите на програмите БА и департамента.

На една вълнуваща среща със спомените, нашите постижения, с награди за най-добрите през последната учебна година и за вечното търсене на предизвикателства и нови перспективи.