facebook

Събития

img-0046_678x410_crop_478b24840a
23.11.2022 18:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Европеизацията като не-линеен процес. Преоценка на ценностите в българското общество“

Динамики в религиозното поле: българите между етнофилетизма и холистичната спиритуалност

Корпус 1, зала 20

Организатори:
Център за изследване на европейските ценности
департамент „Политически науки“
департамент „Философия и социология“Лектор:
гл. ас. д-р Теодора Карамелска


Модератори:
Проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев


Семинарът е насочен към  анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща  всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

 

Ръководители на семинара: проф. Георги Фотев, проф. Васил Гарнизов, проф. Христо Тодоров, д-р Иван НачевТеодора Карамелска е завършила културология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Тя е доктор по философия и главен асистент в департамент „Философия и социология“ на НБУ. Изследователските ѝ интереси са в областите: социология на религията, история на германската социология, качествени методи в социологическите изследвания.