facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
27.11.2021 09:40
Събития

Открита лекция „Българска фондова борса“

Корпус 1, Зала 313


Организатор:
департамент „Икономика“


Лектор:
доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБДоц. д-р Моравенов е изпълнителен директор на Българската фондова борса. Професионален член е на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти).

Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето  на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.

Д-р Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е играл активна роля в създаването на законодателството, и на инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Той е преминал множествено специализации и е участвал в редица международни конференции, свързани с проблемите на капиталовите пазари и инвестициите в Токио, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага, Мюнхен и Люксембург.