facebook

Събития

nov_678x410_crop_478b24840a
25.10.2023 11:20
Събития

Представяне на интердепартаментен годишник „Кроскултурна комуникация“ /2023/

Модерната интердисциплинарност

Корпус 1, зала 314Организатори:
департаменти „Нова българистика“, „Администрация и управление“ и „Музика“
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика


Водещи:
доц. Морис Фадел, д.н. и доц. д-р Татяна Фед


Модератори:
доц. д-р Теодора Ризова, доц. д-р Ирина Георгиева, гл. ас. д-р Милка Хаджикотева, гл. ас. д-р Маргарита Христова


Участници:
преподаватели от бакалавърските програми към департаментите „Нова българистика“, „Администрация и управление“ и  „Музика“,  Изследователския център за компютърна и приложна лингвистика


Съществуването и успехът на различни интердисциплинарни програми на НБУ потвърди реалността на 21 век – живеем във време на глобализация, сливане и взаимодействие на култури, езиково многообразие и бързо променящи се приоритети, сред които всеки от нас се превръща в посредник или медиатор в различни видове комуникация. В публикацията на Съвета на Европа „Enriching 21st century language education, The CEFR companion volume in practice“, Council of Europe, Strasbourg, 2022, медиацията се включва като процес, съпътстващ усвояването на чужди езици, взаимодействие и комуникация, като се изхожда и от смяна на гледната точка и се създава ново значение заедно с участниците в общуването и благодарение на тях.


Лектор - проф. д-р Алиция Пстига  - ръководител катедра по руски език и превод на Гданския университет /Полша/, с който НБУ има Договор за сътрудничество по секторна програма „Еразъм+“ за академична мобилност на студенти и преподаватели повече от 15 години.

 

Изображение: Българска наука