facebook

Събития

cover-poslaniya-za-muzikata_678x410_crop_478b24840a
22.03.2023 14:30
Събития

Представяне на общоуниверситетско юбилейно издание „Послания за музиката. Интервюта и избрани текстове“

Съставител - Милена Шушулова-Павлова

Галерия УниАрт


Организатори:
Център за книгата и департамент „Музика“


Водещи:
проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, проф. Георги Фотев, д.н.

„По своя замисъл книгата е пролегомени на авторката към нейно изследване на тема „Контексти на музиката“. Същностните аспекти на музиката, от които се интересува в книгата си Милена Шушулова, са: как е възможна и в какво се изразяват същността и смисълът на музиката; какви са главните функции и значението на музиката; каква е връзката между композитор, изпълнител, слушател и пр. Когато се пита как е възможна музиката (правене и възприемане), на преден план излиза тематизацията и проблематизацията на контекстите на музиката. Структурата (композицията) на книгата е от дълбочинни интервюта и текстове-фрагменти от теоретични рефлексии върху музиката. Книгата не е галерия от портрети на музиканти или други автори. Таковa възприятие е драстично погрешно. Дълбочинното интервю е научен метод на авторката, както и подборът на фрагментарни текстове е специфичен метод.“

Проф. Георги Фотев, д.н.