facebook

Събития

17-11-2022_678x410_crop_478b24840a
17.11.2022 17:30
Събития

Премиера на книгата „Взривена литература. Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари“

НБУ в Центъра (ул.„Г.С. Раковски“ 191Б)

Организатори:
НБУ в Центъра
департамент „Нова българистика“

Дискутанти:
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. Морис Фадел, д.н.,
Светлана Стойчева

Книга №21 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“ на Мая Ангелова представя резултатите от специфична литературна археология, която Мая Ангелова извършва сред текстови масиви, натрупани предимно в първото десетилетие след 9 септември 1944 г. Изследвани са по-известни или дълго укривани разкази за Девети, за Отечествената война, за т.нар. партизанско движение и други тематични полета, прекроени според образците на социалистическия реализъм. Става дума за взривена литература – разпарчатосано пространство без приемственост, с въведени от днес за утре правила, с незрелост и безстилие, излъчвани от нови или преобразени авторски персони. Проследени са началата и употребите на наратологични структури като „ритуална фабула“, създаването на основни жанрови модели на нормативния соцреализъм, както и множеството преливания, но и прекъсвания между документално, мемоарно и фикционално. Така методите на наратологията и антропологията взаимно се обогатяват, за да създадат нова литературна история, която никога не забравя екзистенциалния залог – човешкото измерение на всяко писане, четене и безмълвие.

Мая Ангелова е доктор по българска литература, главен асистент във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и хоноруван преподавател в Нов български университет. Асоцииран член на изследователския екип на научноизследователската програма на департамент Нова българистика на НБУ „Литературата на Народна република България (1946 – 1990)“. Автор е на изследването Българският производствен роман (2014) и на поетическата книга Морска карта (2012).